Kam nás média dostali...

24.09.2023

Cyklus videí  s Juditou Laššákovou "Odborníci, magické myslenie a viera v lídrov" prináša stručný, ale výstižný prierez slovenskou spoločnosťou po vláde národnej katastrofy!

Počúvajte s porozumením, analyzujte, voľte s rozumom, no hlavne krúžkujte! Krúžkujte ľudí, ktorí dýchajú za svoju rodinu, žijú pre Slovákov i našu vlasť. Národné obrodenie vám dáva tip na niekoľko vhodných kandidátov... 

Zdroj youtube kanála: InfoVojna


1. časť: "Výsledkom myslenia nemá byť pocit, ale čin." Vincent van Gogh              

3. časť: "Každé slovo má následky. Každé ticho tiež." Jean-Paul Sartre

2. časť: "Ničoho v živote sa netreba báť, len to pochopiť. Teraz je čas pochopiť viac, aby sme sa menej báli." Mária Curie Sklodowská

4. časť: "Pomsta nie je spravodlivosť." Simon Wiesenthal

5. čast: Jedna lož má schopnosť poškvrniť tisícku právd." Al David                    

7. čast: "Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu." Antoine de Saint-Exupéry


6. časť: "Náhoda je len výrazom našej neschopnosti prísť veciam na kĺb." Albert Einstein

8. časť: "Čo je prvoradou povinnosťou človeka? Byť sám sebou. Duch pravdy a duch slobody sú piliermi spoločnosti." Henrich Ibsen