Šarišská dŕžava je neformálne spoločenstvo ľudí, ktorí cítia potrebu spoluvytvárať svet, v ktorom žijeme. Nespoliehame sa na štát, na oligarchov ani na žiadne inštitúcie. Sme slobodní ľudia, ktorí spoločne rozvíjajú aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva, bezpečnosti, zdravia, pôdohospodárstva, vzájomne si pomáhajú, rešpektujú a podporujú sa.

Sme vedení našim svedomím, srdcom a rozumom, ktoré stoja nad akýmkoľvek ľudským zákonom tohto sveta. Žijeme život tak, ako ho chceme žiť, nie tak, ako by nám ho chcel niekto nadiktovať. Pokiaľ to vnímate podobne, ste medzi nami vítaní. Pokiaľ to vnímate inak, rešpektujeme vašu voľbu, no zároveň to isté očakávame aj my od vás.

Budeme nesmierne radi, ak sa naprieč Slovenskom budú formovať podobné spoločenstvá, ktoré napokon ukážu svetu, že ľudia v našej krásnej krajine majú zdravý sedliacky rozum, dobré srdcia, pevné rodinné putá, šikovné ruky, vedia pracovať, chcú pracovať a žiť iba v mieri! 


Páčia sa Vám naše aktiviy? Chceli by ste nás a našich členov podporiť? Budeme nesmierne radi, ak tak urobíte. Vyberte si spôsob, ktorý Vám vyhovuje najviac.

Z O  S R D C A  Ď A K U J E M E !