P R E L O M O V É  V O Ľ B Y  D O  N Á R O D N E J  R A D Y  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y


Dňa 23. 10. 2023 sa pred Prezidentským palácom konal občiansky protest proti svojvôli, žiaľ, prezidentky Zuzany Čaputovej nevymenovať Ing. Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia, a dokonca ani celú vládu, kým jej nebude predložené nové meno na tento post...