Link na koncert Shamana mi poslala moja známa... obe ho totiž milujeme 😊. Nie, že by sme neľúbili svojich manželov, práve naopak, pre nás je však mimoriadne krásny jeho spev, prejav i texty, obdivujeme jeho hrdosť, úctu, lásku a pokoru k životu, vlasti, svojim rodičom, rodine, priateľom i fanúšikom. Milujeme slovanskú kultúru ako takú, pre nás...

Milí Slováci! Nakoľko sa príliv nelegálnych migrantov do našej vlasti zvyšuje a štát nekoná, prosíme vás, v mene občianskych hliadok prihraničných okresov, o pomoc pri strážení našich hraníc.

V novodobej histórii Ruska to nie je prvýkrát, čo sa táto krajina stáva svetovým centrom združovania mladých ľudí, ktorí sa snažia rozvíjať skutočne priateľské vzťahy založené na rovnosti, vzájomnej úcte a zodpovednosti za našu spoločnú budúcnosť.

Ak dovolíte, pripojím sa aj ja k mnohým Novoročným prianiam pre našu krásnu vlasť a odovzdám jej aj jeden inšpiratívny darček.

Tzv. novembrová "Nežná revolúcia" v roku 1989 dodnes zosobňuje pád totalitného komunistického režimu v bývalom Československu. Krajinu vo svete významným spôsobom zviditeľnila ako svetlý príklad vysoko kultivovanej spoločnosti s uvedomelými občanmi a s totalitnou vládou schopnou samoreflexie. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú spoločnosť, ktorý...

Dňa 11. 10. 2022 sa v Dome Matice slovenskej v Košiciach uskutočnila prednáška na tému: "Prečo pokladáme Franza Liszta za slovenského skladateľa?" Túto mimoriadne zaujímavú prednášku nám predniesol p. Miroslav Demko, ktorý sa už viac ako 20 rokov zaoberá touto problematikou.

Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27. augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia.

Slovensko je už vyše 30 rokov parlamentnou demokraciou. Wikipédia nás v tomto smere poučí, že "parlamentná demokracia je kreačná a politická závislosť vlády od parlamentu, teda výkonnej moci od moci zákonodarnej". Ďalej vysvetľuje, že "ide o systém demokratického riadenia štátu, v ktorom výkonná moc (vláda) čerpá svoju legitimitu od vyslovenia...