Ak dovolíte, pripojím sa aj ja k mnohým Novoročným prianiam pre našu krásnu vlasť a odovzdám jej aj jeden inšpiratívny darček.

Tzv. novembrová "Nežná revolúcia" v roku 1989 dodnes zosobňuje pád totalitného komunistického režimu v bývalom Československu. Krajinu vo svete významným spôsobom zviditeľnila ako svetlý príklad vysoko kultivovanej spoločnosti s uvedomelými občanmi a s totalitnou vládou schopnou samoreflexie. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú spoločnosť, ktorý...

Dňa 11. 10. 2022 sa v Dome Matice slovenskej v Košiciach uskutočnila prednáška na tému: "Prečo pokladáme Franza Liszta za slovenského skladateľa?" Túto mimoriadne zaujímavú prednášku nám predniesol p. Miroslav Demko, ktorý sa už viac ako 20 rokov zaoberá touto problematikou.

Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27. augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia.

Slovensko je už vyše 30 rokov parlamentnou demokraciou. Wikipédia nás v tomto smere poučí, že "parlamentná demokracia je kreačná a politická závislosť vlády od parlamentu, teda výkonnej moci od moci zákonodarnej". Ďalej vysvetľuje, že "ide o systém demokratického riadenia štátu, v ktorom výkonná moc (vláda) čerpá svoju legitimitu od vyslovenia...

Poďakovanie.

10.07.2022

Táto podstránka nesie názov Vlastenecký front, preto som sa rozhodla práve tu, poďakovať všetkým, ktorí sa snažia pravdivo informovať o skutočnostiach odohrávajúcich sa v týchto pohnutých časoch.

V súčasnosti dochádza k výraznému nárastu cien energií, ktoré majú vplyv aj na dopravu. Predmetom môjho návrhu je nový pohľad na zvýšenie efektivity mestských elektromobilov za súčasného zníženia celkových prevádzkových nákladov.

Dovolila som si touto cestou osloviť Vás osobne, nakoľko tak vypätej medzinárodnej situácii sa vystavili všetci občania Slovenskej republiky i okolité štáty!

Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude kryť chrbát, keď nadíde deň zúčtovania. No nebude! Za svoje zločiny, trestné činy a vlastizradu ponesie plnú zodpovednosť.