Pozvánka na Svetový festival mládeže v ruskom Soči.

23.09.2023

V novodobej histórii Ruska to nie je prvýkrát, čo sa táto krajina stáva svetovým centrom združovania mladých ľudí, ktorí sa snažia rozvíjať skutočne priateľské vzťahy založené na rovnosti, vzájomnej úcte a zodpovednosti za našu spoločnú budúcnosť.

Svetový festival mládeže sa tentokrát uskutoční v ruskom Soči od 1. marca do 7. marca 2024.

Cieľom festivalu je spojiť mladých ľudí na planéte, ktorým záleží na našej spoločnej budúcnosti, a to prostredníctvom série vedeckých a vzdelávacích aktivít spolu s otvorenými diskusiami. Tie umožnia účastníkom zaoberať sa kľúčovými otázkami rozvoja mládeže, ktoré sú relevantné pre prechod k spravodlivejšiemu, demokratickejšiemu a multipolárnejšiemu svetu.

Na podujatí sa stretnú mladí ľudia a odborníci zastupujúci oblasti ako medzinárodné vzťahy, podnikanie, veda, kultúra, šport, médiá, charita a dobrovoľníctvo z viac ako 180 krajín. Vekové rozpätie účastníkov je od 18 do 35 rokov. Celkovo sa na podujatí zúčastní 20 000 účastníkov, 10 000 z Ruska a 10 000 zo zahraničia, ktorí prešli výberovým konaním. Festival podporí spoločnú víziu budúceho rozvoja mládeže.

Ak sa chcete dozvedieť viac o podujatí a vyplniť prihlášku, navštívte oficiálnu webovú stránkuhttps://clck.ru/35MGWg 

Zdroj: https://www.tvotv.sk/


Zdroj: TVOTV