"Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu."


Pôvodne si autor mnohé poznámky dával iba tak pre seba na svoju web stránku... neskôr vznikli 2 veľmi hodnotné knihy TAJNÉ DEJINY s množstvom informácií, máp a zdrojov. Pátrajte a bádajte po našich dejinách aj vy, pretože evidentne boli iné, ako nám predkladá oficiálna historiografia.

Pri príležitosti 80. výročia založenia 1. čsl. práporu v ZSSR (5. 1. 1942) zverejnila p. Yveta Rychtaříková na svojom odysee kanáli seriál venovaný veľkému hrdinovi tej doby, v ktorom okrem iného tiež číta úryvky z jeho knihy "Z Buzuluku do Prahy".

12. 12. 2021 mal v Rusku premiéru dokumentárny film Novšia história, ktorý hovorí o rozpade ZSSR a jeho následkoch. Okrem iného v ňom uvidíte, ako sa 25. 12. 1991 sťahuje z Kremľa červená vlajka, ako Clinton na jednej obrazovke sleduje basketbal a na druhej streľbu z tanku na parlament Ruskej federácie v r. 1993. Zaznejú tiež slová prezidenta...

Zhruba pred 10 rokmi boli čiastočne odtajnené britské archívy a v nich dokumenty plánovanej operácie "Nemysliteľné". Išlo o plán prekvapivého útoku spojencov ZSSR (anglosasov) hneď po skončení 2. sv. vojny, ktorého uskutočnenie zastavil Stalin prakticky až v poslednej chvíli. 3. sv. vojna tak mala začať 1. júla 1945.

Pre všetkých milovníkov histórie a bádateľov dávame do pozornosti web stránku človeka, ktorý sa už dlhé desaťročia venuje skúmaniu našej histórie a jazyka, čo pretavil do neskutočného množstva informácií a dvoch veľmi hodnotných kníh, ktoré by nemali chýbať v žiadnej knižnici či kabinete dejepisu.