Operácia "Nemysliteľné" - Plán spojencov na napadnutie ZSSR v roku 1945.

08.01.2022

Zhruba pred 10 rokmi boli čiastočne odtajnené britské archívy a v nich dokumenty plánovanej operácie "Nemysliteľné". Išlo o plán prekvapivého útoku spojencov ZSSR (anglosasov) hneď po skončení 2. sv. vojny, ktorého uskutočnenie zastavil Stalin prakticky až v poslednej chvíli. 3. sv. vojna tak mala začať 1. júla 1945. 

Vypočujte si reláciu, ktorú pre nás pripravila p. Yveta Rychtaříková z Proudu národní hrdosti.