M I E R O V Á  R E Z O L Ú C I A  R E F E R E N D O V É H O  V Y H L Á S E N I A  Č L O V E K A

Predslov k Mierovej Rezolúcii Referendového Vyhlásenia Človeka

Celý svet, a s ním aj naša krajina, sa už niekoľko rokov zmieta v stupňujúcom sa bezpráví zo strany vládnych inštitúcií, ktorým sme vo voľbách zverili riadenie štátu. Toto obdobie nám odhalilo nedostatky a slabiny politického zriadenia zvaného demokracia, ukázalo skutočnú tvár svetovládnych mocenských štruktúr označovaných tiež ako KORPORÁCIA a spochybnilo samotný systém volieb.

Korporácia si počas uplynulého obdobia vybudovala nástroje, ktorými riadi kľúčové oblasti nášho života a vypracovala systém, ako do čela jednotlivých krajín dosadiť vlastné štruktúry vykonávajúce korporátnu správu štátu, nie vôľu ľudu.

Hrou na demokraciu nás podvodom zatiahla do situácie, z ktorej zdanlivo niet úniku. Zdanlivo je slovo naozaj výstižné, pretože to, či dokážu s nami skutočne manipulovať, závisí len od nás, od našej akceptácie daného stavu. Ak by sme netolerovali nosenie rúšok, testovanie a očkovanie, ak by sme ignorovali nezmyselné nariadenia, ich vymožiteľnosť zo strany mocenskej korporátnej správy zvanej slovenská vláda, slovenský parlament či prezident republiky, by bola nemožná.

My, obyvatelia Slovenskej Zeme, sme ľudia dobromyseľní a úprimní. Mnohí z nás nechceli uveriť, že ľudská bytosť je vôbec schopná takých obludností, aké dnes vychádzajú na povrch. Nechali sme sa dobehnúť a učičíkať, a zároveň sme nedokázali nájsť spôsob jednotného adekvátneho odporu voči korporátnej svojvôli a ich predstaviteľom.

Poučení týmto stavom sme dospeli k záveru, že sa ako národ musíme najprv zjednotiť. V našom zjednotení musí byť jasne deklarované kto sme, čo chceme a čo striktne odmietame. Zjednotením sa spoločne dokážeme odpojiť od sveta korporácie, od ich zákonov, od ich práva. V tomto duchu sa na Slovensku stretol nemalý počet aktivistov, nadšencov a právnikov, ktorí sa zamerali na vytvorenie zjednocujúceho dokumentu "Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka".

Každý človek, ktorý sa stotožní s daným dokumentom a následne ho podpíše, stáva sa súčasťou spoločenstva, ktoré dáva jasne najavo svoj spoločenský a ľudský postoj. Pri dosiahnutí aspoň 350 000 súhlasných podpisov nadobudneme významnú spoločenskú váhu doma i vo svete.

Svet sa postupne mení. Konzumný spôsob života je systémovo neudržateľný, preto je potrené nastaviť nové pravidlá ľudskej existencie. Korporácia sa snaží presadiť nový svetový poriadok na obraz otrokárskej spoločnosti, čo sa jej však nikdy nepodarí. Vzniká multipolárny svet, ktorý bude usporiadaný nanovo. Pri jeho formovaní musí byť aj Slovenská Zem.

Slovenská korporátna vláda, či už súčasná alebo nová, ktorá vzíde z najbližších volieb riadených a manipulovaných Korporáciou, nie je, a zo svojej podstaty ani nebude schopná uskutočňovať naše predstavy o našej budúcnosti. Dosadená vláda politikov nedokáže zaručiť našu štátnu suverenitu, národnú zvrchovanosť a nemeniteľnosť hraníc. Za posledných 30 rokov sme videli, že žiadna politickým systémom zvolená vláda, nedokázala zabezpečiť blaho nášho národa.

Momentálne nový systém vzniká v lone starého. Spoločenstvo zodpovedných a spravodlivých ľudí dokáže realizovať zmeny smerujúce k záchrane štátu, záchrane života človeka a záchrane rodiny. Vieme, čo chceme, aj čo nechceme. 

Naša budúcnosť je v našich rukách!

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka vznikala v čase.... Prečítajte si ju a pokiaľ sa s ňou dokážete stotožniť, podpíšte ju a staňte sa súčasťou spoločenstva, ktoré bude spoluvytvárať našu budúcnosť na náš obraz tak, aby Slovenská Zem bola dôstojným miestom pre život.

Na Mierovú Rezolúciu Referendového Vyhlásenia Človeka nadväzuje pravidelné stretnutie odborných kruhov s cieľom vypracovať národný program obnovy a rozvoja Slovenskej Zeme. Niečo sme už načrtli, nech sa páči, na našom Programe Obrodenej Spoločnosti pre nasledujúce generácie môže pracovať každý z vás...

Text Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka je k dispozícii na stiahnutie nižšie v uvedenom pdf súbore:

Ako postupovať:

1. Stiahnite si pdf súbor "Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka" a text obojstranne vytlačte.

2. Pokiaľ máte viac ako 18 rokov, vyplňte základné údaje a podpíšte sa. Ak poznáte ľudí, ktorí sa dokážu s touto Mierovou Rezolúciou stotožniť, dajte ju podpísať aj im.

3. Na zadnej strane dokumentu sa nachádzajú adresy zberných miest, na ktoré môžete Mierovú rezolúciu doručiť osobne, resp. poslať poštou plus jednotliví Podporovatelia - Nositelia myšlienky.


Prosíme a vopred ďakujeme za šírenie "Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka" všetkými možnými spôsobmi, aby sa dostala do povedomia čo najširšej verejnosti.

Jej cieľom je zjednotiť národ na nepolitickej platforme na základe myšlienok, ktoré dlhodobo rezonujú v spoločnosti. Rezolúcia pri počte okolo 350 tis. signatárov sa v podmienkach Slovenskej republiky stáva právne relevantnou reprezentáciou vôle národa.