Žiaľ, O.Z. Hradisko Lipany nestihlo termín podania žiadosti, preto v roku 2024 2 % z vašich daní nebudeme môcť prijať. Veríme, že o rok bude zase všetko v poriadku.

Príspevok realizujeme v spolupráci s O.Z. Hradisko Lipany, preto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste Vaše meno (meno daňovníka) a sumu darovanú nášmu spoločenstvu Šarišská dŕžava uviedli aj cez náš kontaktný formulár a informovali nás tak o Vašom dare pre nás. VRÚCNE ĎAKUJEME!

Ako postupovať ako zamestnanec:

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Následne ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
  3. Z tohto Potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane, čím dostanete sumu, ktorú nám môžete darovať.
  4. Následne si vytlačte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  5. Vyplňte Vaše údaje (o daňovníkovi), naše údaje (o prijímateľovi) sú predtlačené.
  6. Originály oboch vypísaných tlačív, teda Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, odneste do 30.4.2023 na Daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak sa Vám naše podujatia páčia, môžete ich podporiť akýmkoľvek finančným príspevkom na našom účte: 

SK03 1111 0000 0016 4272 9009 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)

Sme neformálne spoločenstvo ľudí, ktorí cítia potrebu spoluvytvárať svet v ktorom žijeme. Nespoliehame sa na štát, na oligarchov ani na žiadne inštitúcie. Sme slobodní ľudia, ktorí spoločne rozvíjajú aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva, bezpečnosti, zdravia, pôdohospodárstva, vzájomne si pomáhajú, rešpektujú a podporujú sa. 

Sme vedení našim svedomím, srdcom a rozumom, ktoré stoja nad akýmkoľvek ľudským zákonom tohto sveta. Žijeme život tak, ako ho chceme žiť, nie tak, ako by nám ho chcel niekto nadiktovať. 

Pracuje výlučne v prospech Slovenska, našich regiónov a všetkých Slovákov.

ĎAKUJEME ZA VÁŠ FINANČNÝ DAR!

Ďalším spôsobom ako môžete podporiť spoločenstvo Šarišská dŕžava a jej jednotlivých členov, je kúpa jedinečných produktov z ich vlastnej tvorby, či využitie ich služieb:

Budeme nesmierne radi, ak sa naprieč Slovenskom budú formovať podobné spoločenstvá, ktoré napokon ukážu svetu, že ľudia v našej krásnej krajine majú zdravý sedliacky rozum, dobré srdcia, pevné rodinné putá, šikovné ruky, vedia pracovať, chcú pracovať a žiť iba v mieri! 

ĎAKUJEME ZA PODPORU A ZDIEĽANIE NAŠEJ PRÁCE A TVORIVOSTI!