Pozvánka pre všetkých - verejnosť, politikov aj média... Zjednotení v láske do spolupráce za mier a slobodu v Európe - srdci sveta. Príďte všetci, repríza nebude! Iba spoločne dokážeme zastaviť zákernú diktatúru WHO!

Milí Slováci a Slovenky, dňa 18. 09. 2023 vás pozývame do Prešova pred Honorárny konzulát Poľskej republiky, kde bude prečítaná a odovzdaná Výzva predstaviteľom Poľskej vlády na zastavenie angažovania sa Poľska vo vojnovom konflikte na Ukrajine, ktoré môže viesť len k eskalácii napätia, a to doslova v celosvetovom meradle.

naša snaha o spájanie vlasteneckých síl do spoločného bloku s cieľom zasiahnuť do spoločenského a politického diania na Slovensku nadobudla reálnu podobu a sformovaný blok vstupuje do politického zápasu o budúcu novú tvár Slovenska - Slovenska suverénneho a zvrchovaného, Slovenska, pre ktoré máme rozpracovaný program jeho záchrany, obnovy...