Výzva na zastavenie angažovania sa Poľska vo vojnovom konflikte na Ukrajine.

14.09.2023

Milí Slováci a Slovenky, dňa 18. 09. 2023 vás pozývame do Prešova pred Honorárny konzulát Poľskej republiky, kde bude prečítaná a odovzdaná Výzva predstaviteľom Poľskej vlády na zastavenie angažovania sa Poľska vo vojnovom konflikte na Ukrajine, ktoré môže viesť len k eskalácii napätia, a to doslova v celosvetovom meradle. 

Stránka Šarišskej dŕžavy pre vás uverejňuje celý text výzvy:


V Ý Z V A

na zastavenie angažovania sa Poľska vo vojnovom konflikte na Ukrajine.

Poľsko sa stalo popri Ukrajine najagresívnejším nástrojom v rukách svetovládnych anglosaských mocenských elít v ich zástupnej vojne proti Rusku rukami Ukrajincov. V tejto bratovražednej vojne zomierajú Slovania v záujme nastolenia svetovlády týchto mocenských elít v podobe Nového svetového poriadku, t.j. globálneho fašistického otrokárskeho systému.

Veľmi aktívna účasť Poľska vo vojnovom konflikte a príprava na obsadenie časti západnej Ukrajiny ohrozuje celosvetový mier a hrozí nukleárnym konfliktom.

Poľsko by si malo jasne uvedomiť, akú špinavú hru s ním hrajú USA a Veľká Británia. Vo svojich šovinistických ambíciách sa stalo vojnovým štváčom napriek tomu, že spoznalo hrôzy 2. sv. vojny. Zaťahuje do vojny aj ostatné európske štáty. Ak sa nespamätá a neprestane s prikladaním polien do vojnového požiaru, škaredo na to doplatí nielen množstvom ľudských obetí, ale aj zánikom Poľska, lebo západný anglosaský civilizačný svet je pred kolapsom, a tým pádom aj Poľsko, ako nástroj v jeho rukách, okúsi svoj trpký osud.

Je však ešte čas sa spamätať, prestať s vojnovým štvaním a vycúvať z aktívnej účasti na vojnovom konflikte. Je tragickou ilúziou myslieť si, nepoučiac sa z histórie, že je možné Rusko a jeho národ poraziť, ovládnuť, rozčleniť a zotročiť.

Poliaci, podobne ako Slováci, Česi, Rusi, Ukrajinci a ďalší Slovania sú bratskými slovanskými národmi, ktorých budúcnosť spočíva jedine vo vzájomnej spolupráci. V tom je naša sila a obrana proti zámerom anglosaských mocenských elít nás ovládnuť, zotročiť a likvidovať aj cestou vyvolávania bratovražedných vojen medzi nami.

Týmto vyzývame predstaviteľov Poľska, aby sa prestali angažovať vo vojnovom konflikte na Ukrajine, a tým prispeli k čo najskoršiemu mierovému urovnaniu tohto konfliktu na prospech všetkých národov.

Slovenská republika, v Prešove, 18. 09. 2023

V mene signatárov: Ing. Peter K o h ú t, CSc.

Na vedomie:

Poľské veľvyslanectvo na Slovensku, Ruské veľvyslanectvo na Slovensku, Vláda Poľskej republiky, Vláda SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Prezident SR