Vlastenecký blok spája Slovensko.

31.05.2023

Drahí priatelia,

naša snaha o spájanie vlasteneckých síl do spoločného bloku s cieľom zasiahnuť do spoločenského a politického diania na Slovensku nadobudla reálnu podobu a sformovaný blok vstupuje do politického zápasu o budúcu novú tvár Slovenska - Slovenska suverénneho a zvrchovaného, Slovenska, pre ktoré máme rozpracovaný program jeho záchrany, obnovy a budúceho rozvoja, a taktiež program realizácie zmeny spoločenského systému, ktorá vyústi do vlády ľudu bez politických strán.

Je to program znovunadobudnutia politickej, ekonomickej a kultúrnej (duchovnej) suverenity, program realizácie cieľov stanovených v Mierovej Rezolúcii Referendového Vyhlásenia Človeka.

Do nášho bloku vstúpili Vlastenecký Blok (predtým Hnutie ONÁS), strana DOMOV (Pavol Slota), Práca slovenského národa, podporujú nás viaceré spoločenské organizácie - OZ Brat za Brata, Vlastenecký Inštitút Petra Šveca, občiny a dŕžavy Slovenska, Únia Vojnových veteránov, OZ Slavica, OZ Ozón, OZ Slovan - národný snem jednoty, Archa, Iniciatíva Jazdci za slobodu, Matky za mier, osobnosti Štefan Harabin, Jozef Prokeš, MUDr. Peter Lipták a ďalší.

Náš blok vstupuje jednotne do predvolebného zápasu o účasť v parlamente v najbližších voľbách. Náš blok vlasteneckých síl necháva dvere otvorené aj pre ďalšie pronárodné a vlastenecké subjekty a osobnosti s vlasteneckým cítením.

V mene Vlasteneckého bloku vás srdečne pozývame na naše stretnutia, vítaná bude vaša podpora nášho snaženia a v prípade vášho záujmu aj vaša priama účasť (členstvo) v tomto bloku. 

Stretnutie pre východné Slovensko sa uskutoční v Prešove dňa 04. 06. 2023 (nedeľa) o 16.30 hod. v kine Scala (bývalé kino Tokajík), Masarykova 7.

Týmto ste srdečne vítaní!