Národné obrodenie vyberá, nie volí!

20.09.2023

Národné obrodenie (NO) je neformálne spoločenstvo ľudí, ktorých spojila doba kovidová a doslova záchrana slovenskej štátnosti.

Dňa 30. 09. 2023 sa v našej vlasti budú konať veľmi dôležité predčasné Parlamentné voľby, a hoci jednotliví členovia NO sú za zrušenie politických strán, uvedomujú si, že tento volebný systém môžu povaliť iba vtedy, ak do parlamentu vstúpia nie prostredníctvom strán, ale prostredníctvom ľudí, ktorých poznajú osobne a ktorým dôverujú.

Svojich kandidátov vám postupne predstavovali v sekcii Správy Národného obrodenia, a to formovou odpovedí na 10 kľúčových otázok. Cieľom je dostať do parlamentu po prvýkrát zástupcov, ktorí sa nesklonia pred diktátom strany, ale pôjdu striktne po národných hodnotách, a tiež koncentrácia našej volebnej sily do krúžkovania spoločne vybraných a doporučených kandidátov.

Vo veľmi kvalitných pondelkových reláciách "Ako ďalej? 179" a "Ako ďalej? 180" na Slobodnom vysielači vám členovia NO predstavili niektorých svojich politických nominantov:

  1. Ing. Angela Františková, č. 30SNS
  2. Pavol Kleban, č. 70SNS
  3. Mgr. Katarína Malíková, č. 147 - SNS
  4. Katarína Boková č. 9 - ĽSNS
  5. Marián Tkáč st., č. 13ĽSNS
  6. Roderik Ledecký, č. 144ĽSNS

Doporučujeme vypočuť si a šíriť tieto relácie, pretože Slovensko má skutočne výnimočných ľudí a odborníkov, ktorí dokážu presadzovať národnoštátne záujmy nás - statočných pracujúcich Slovákov!