Príhovor k národu.

18.09.2023

Milé Slovenky a Slováci/Sloveni,

Podľa výsledkov výskumu genealógie sme etnicky najstarším národom Európy, no z dôvodu nepriazne dejinného vývoja zo strany Západu, najmä od 9. storočia, kedy mimoriadne uctievaný bandita Karol Veľký, ktorý za sprostý obchod zabezpečenia desiatok cirkvi bol korunovaný za cisára a začal ťaženie proti Slovanom "Drang nach Osten", jedným z najmladších politických národov. Boli sme vyše tisíc rokov bez vlastnej štátnosti, ktorá znamená život, a prežili sme i napriek nepriazni vývoja, vystavení navyše kultúrnym genocídam a útlaku v posledných troch storočiach.

Po úsvite získaním autonómie 6.10.1938 a vlastnej štátnosti 14.3.1939 nastalo obrodenie a nebývalý rozvoj národa aj za cenu podriadenia sa vtedajšej európskej mocnosti číslo 1 – Nemecku, ktoré stvorili perfídni Anglosasi v službe úžerníckej bankárskej mafii na útok a likvidáciu nielen ZSSR, ale všetkých Slovanov. Tento sľubný rozvoj bol ukončený súmrakom po roku 1944, ktorý spôsobil genocídu slovenskej inteligencie ako hlavy národa politickými subjektmi KSS a DS, likvidáciu slovenských proslovenských síl českými benešovsko-komunistickými diktátormi a kruto zasiahol národ najmä po komunistickom puči vo februári 1948.

Pod kuratelou predvojnového i povojnového nekomunistického a následne komunistického pragocentrizmu sa národ nemohol rozvíjať plnohodnotne, no treba objektívne priznať, že za štyridsať rokov komunistickej totalitatúry sa Slovensko premenilo z agrárnej krajiny na priemyselnú vďaka vo svete ojedinelému nekapitalistickému ekonomickému systému, vytvorenému v ZSSR a naordinovanému obnovenému vojnovému Československu (vzniklo počas vojny). Po počiatočnom komunistickom terore v 50-tych rokoch a po doznievaní abnormalizácie/normalizácie z roku 1968 sa život v osemdesiatych rokoch stal materiálne stabilným so zabezpečenými sociálnymi istotami, no duchovne neslobodný.

Ďalší úsvit v živote národa nastal v roku 1989 a najmä po 1.1.1993 vznikom druhej Slovenskej republiky. No po synchrónne organizovaných majetkových prevratoch v štátoch socialistického tábora, koordinovaných v spolupráci CIA a KGB, sa vývoj začal uberať antihumánnym a anticivilizačným smerom. Na Slovensku nastala po roku 1989 postupne deagronomizácia, realizovaná politickým subjektom s krycím prívlastkom kresťanský, osnovanom a riadenom tajnými službami perfídnych Anglosasov. Tieto protinárodné sily v spolupráci s kryptokomunistickým subjektom preniesli po voľbách v roku 1998 centrum riadenia Slovenska z Bratislavy do londýnskej City, Wall Street v New Yorku a do Washingtonu, čím obmedzená suverenita Slovenska zanikla.

Po výpredaji "zlatých sliepok" Západu nastal podhodnotený výpredaj bankového sektora a deindustrializácia Slovenska , de facto decivilizácia Slovenska pod pláštikom "demokracie". "Kresťanský" subjekt stvoril trestný zákon umožňujúci stíhať ľudí na názory zavedením pojmu nedefinovaného extrémizmu a podobne , adekvátne stredovekému pojmu totalitárnej moci na účelovo vymyslené prenasledovanie za názory "rúhanie sa". "Kresťanský" subjekt, rozbil prokuratúru a súdnictvom vytvorením inštitútov vlastných nacistickým a fašistických diktatúram – špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu. Sociálnodemokratický subjekt rozbil políciu vytvorením ideologickej polície NAKA, čím nastalo podriadenie justície sluhom úžerníckej bankárskej mafie s výsledkom trestného stíhania za pravdivé názory žurnalistov i politikov. Limitom je trestné stíhanie vedca za vedecký výskum, čo je návrat justície do temného stredoveku 15. storočia – zavraždenia J. Husa, G. Bruna a odsúdenie G. Galileiho za vedecký výskum. Nastal zánik slobody slova, akademickej slobody a slobody vedeckého výskumu, ktorý je v rozpore nielen s ústavou SR, ale aj s relevantnými medzištátnymi dohodami. Politika, ekonomika, justícia, školstvo , kultúra a celá štruktúra štátu boli s dementne deviantnými antihumánnymi členmi politických vládnych (pre vládu Spojených štátov amerických) mimovládok, inflitrovanými do ústredných riadiacich orgánov štátu, anticivilizačne degenerované v prospech úžerníckej bankárskej mafie. Ľavicoví ideologickí radikáli prenikli do riadiacich štruktúr štátov a podkopali vysoké školstvo, médiá, súdnictvo, právo, vedu a vládu.

V ďalšom vývoji nastal opäť súmrak a navyše doba temna, ktorú nastolili sily Temna, organizované tajnými službami perfídnych Anglosasov, ktoré prevzali vládu po voľbách nelegitímnej p-rezidentky v roku 2019 a parlamentu v roku 2020, dokončili rozvrat štátu, zaviedli po prvý krát v dejinách Slovenska totalitatúru – fašistickú diktatúru. V diktatúre covidšialenstva urobili z obyvateľstva pokusné myši na experimentálny medicínsky výskum "testovania" v prospech perfídneho Západu a napichania s experimentálnym roztokom s falošným označením vakcína s výsledkom mnohotisíc nadúmrtí. Vytvorili zo Slovenska koncentrák zneužitím spolitizovanej polície, mnohých remeselníkov práva – nečinných ničnerobov prokurátorov ako optickej výplne justície, remeselných predajných sudcov i mlčiacich advokátov a všetkých právnických zoskupení. Z mnohých policajtov sa stali ozbrojení banditi, v rozpore s ústavou a zákonmi prenasledovali, zatvárali, väznili, mučili a ozbíjali protizákonne napadnutých o mobily a nadto spôsobili úmrtia vo väzniciach, za ktorý je zodpovedná vláda, najmä ministerka pravosúdia, pri mlčaní a podpore nelegitímnej p-rezidentky.

Vytvorili paralelný právny systém, v mene "demokracie" rozvrátili ústavu, justíciu, políciu a celý politický systém, spáchali ťažké zločiny voči štátu i obyvateľstvu. Títo patologickí hrobári Slovenska, podvodníci, klamári a kolaboranti priviedli Slovensko na okraj spoločenskej a politickej priepasti.

Žijeme v umelom svete matrixu balamutenia a ilúzií, vytvoreného politikmi, médiami a informačnými technológiami v službe úžerníckej mafii. Ľudstvo čelí najnebezpečnejšej kríze v svojej histórii s možnosťou vygumovania civilizácie. Slovensko, ba i celý euro-americký konglomerát zažíva agóniu absolútne zle nastaveného politického systému. Nastala rebarbarizácia civilizácie.

V súčasnom politickom modeli "demokracie" voľby sú jedinou nekrvavou a pritom legitímnou formou zmeny politického usporiadania spoločnosti. Nastal čas na výmenu antihumánnych a anticivilizačných politických subjektov vo vedení štátu ako aj na systémovú zmenu politického systému, nakoľko v ústavne zavedenom systéme "demokracie" národ si zvolí predstaviteľov, no nemá možnosť odvolať ich pri neplnení ich povinností a limitne ani pri páchaní trestnej činnosti proti štátu a jeho obyvateľstvu. Treba odmietnuť politické subjekty, rozvracajúce rodinu, národ, štát, morálku a najvyešie hodnoty, ku ktorým ľudstvo dlhým vývojom dospelo a to je humánne bytie a poznanie.

Treba sa rozhodnúť pre politické subjekty, ktoré v jednote slov a činov preukázali humánny a civilizačný postoj na riešenie problémov Slovenska. Následne je potrebné vytvoriť nový systém a nepokúšať sa prevziať súčasný systém "demokracie", ktorý zabezpečuje migráciu nekompetentných ľudí smerom nahor. Jedinou cestou, ako zachrániť Slovensko, našu planétu a civilizáciu, predstavuje znovuzrodenie histórie, jednotného vedenia – vedomostí, odmietnutie všetkých projektov, ktoré sú v rozpore so zákonmi prírody. V Európe treba oživiť osvietenstvo. Treba opustiť despociu súčasnej nedemokratickej "demokracie" i model liberálnej "demokracie" a postaviť moc a politický systém na heterogénnom modeli spojenia najlepších, históriou preverených princípov z monarchie, aristokracie, ale aj niektorých ideí z "demokracie".

Slovensko dnes stojí na rázcestí. Buď sa prebudí a zvolí slovenské proslovenské politické subjekty, ktoré ho vyvedú z fašistickej krízy a diktatúry sluhov úžerníckej mafie a nasmerujú ho na humánny a civilizačný vývoj, alebo zvíťazia protislovenské politické subjekty, aranžované sluhami globálneho parazita/tyrana cez západné ambasády, špionážne služby Západu, totalitárny mainstream a politické vládne mimovládky, platené z rozpočtu vlády SŠA – najväčšieho teroristu na svete, ktorý od skončenia druhej svetovej vojny organizoval štátne prevraty, prepadával štáty a zabil minimálne 20 až 30 miliónov ľudí vo svete – s falošným krytím ako mimovládky.

Každý sa musí rozhodnúť, po ktorej ceste pôjde. Súdiac podľa množstva ľudí s rúškami, a tých, ktorí sa dali napichať neoverenými experimentálnymi patokmi/roztokmi, zavierať do karantény, a množstva tých, ktorí boli a sú ochotní a schopní sa fašistickej totalitatúre postaviť na odpor, to bude cesta dlhá a tŕnistá, no inej alternatívy niet, neostáva nič iné, len po nej vykročiť a ísť ďalej.

Ján Dudáš

vedec, vysokoškolský učiteľ, publicista,

spisovateľ literatúry faktu,

predseda SKSI-klub Košice

Košice, 16.9.2023

Zdroj: https://www.zsi.sk/prihovor-k-narodu/