Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR.

21.09.2023

Milí veriaci, drahí bratia a sestry,

sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Cirkev nevstupuje do politickej kampane, výber strany a kandidátov je na každom jednotlivcovi. Povzbudzujeme vás však, aby ste sa dobre oboznámili s programom konkrétnej politickej strany a nerozhodovali sa na základe emócií či zjednodušených úvah.

Sme povolaní používať rozum, pridŕžať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú "ideologickú kolonizáciu", čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie.

Pre správne rozlišovanie je potrebná múdrosť Ducha, ktorého máme prosiť, aby nás osvietil svojím poznaním. Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je tiež spojené s našimi skutkami. Konať spravodlivo a čestne prináleží každému človeku, o to viac kresťanovi. Ježiš nám hovorí: "Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania." (Jn 14, 15) Ak sa dáme viesť pravou Kristovou láskou voči blížnym, Duch pravdy nám otvorí oči a myseľ.

My, biskupi Slovenska, sa za vás modlíme a zároveň pozývame všetkých k modlitbám za voľby. Vyprosujeme vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

Bratislava 14. septembra 2023

Zdroj: https://www.kbs.sk/

Zoznam novodobých pohlaví, ktoré sa na Slovensko pretláčajú hlavne prostredníctvom Progresívneho Slovenska!

 1. Agender – osoba, která se neztotožňuje s žádným pohlavím, je tedy zcela bez pohlaví.
 2. Androgyn– tyto osoby změnu pohlaví nepodstoupily, ovšem od narození je doprovází nejrůznější výrazné prvky opačného pohlaví.
 3. Abimegender – nekonečné pohlaví, které může být kombinováno s jiným.
 4. Adamas gender – osoby odmítající kategorizaci.
 5. Aerogender– pohlaví, které se mění podle okolí.
 6. Aesthetigender – druh pohlaví odvozeného z estetického hlediska.
 7. Affectugender – osoby mění své pohlaví na základě svých nálad a výkyvů.
 8. Agenderflux – kombinace pohlaví bez identity s občasným přikloněním se k jiným genderovým identitám.
 9. Alexigender – osoba s proměnlivou genderovou identitou, kterou nemůže specifikovat.
 10. Aliusgender – toto pohlaví se vymyká sociálním genderovým typům, není ani mužské, ani ženské.
 11. Amaregender – genderová identita se mění vlivem osoby, ke které máme citový vztah.
 12. Ambigender – pocit dvou pohlaví současně.
 13. Ambonec – Osoba se identifikuje jako muž i žena, a přesto není ani jeden.
 14. Amicagender – Tuto genderovou identitu ovlivňují přátelé dané osoby, je velmi proměnlivá.
 15. Anesigender– Osoba má blízko k určitému typu pohlaví, přestože se lépe ztotožňuje s jiným pohlavím.
 16. Angenitální – I když má osoba identifikované pohlaví, jejím přání je být bez jakýchkoliv primárních sexuálních charakteristických znaků.
 17. Anogender– Toto pohlaví se postupně vytrácí, ale vždy se ke stejnému pocitu vrátí.
 18. Anongender– Genderová identita je osobě dána, ovšem nejraději by daná osoba byla bez jakéhokoliv určení.
 19. Antegender – Jedná se o tzv. proteánské pohlaví, kterým může být cokoliv, protože nemá tvar ani hybnost.
 20. Anxiegender– Toto pohlaví ovlivňuje úzkost.
 21. Apagender – Osoba je vůči svému pohlaví apatická.
 22. Apconsugender – Pohlaví, o kterém víte, co není, ale nevíte, co je, bez určitých charakteristických rysů – ty osoba před světem skrývá.
 23. Astergender – Osoba s pohlavím působící jasně a nebesky.
 24. Astrální pohlaví – Genderová identita související s vesmírem.
 25. Autigender – Genderová identita související s autismem.
 26. Autogender – Genderová zkušenost, která je pro danou osobu velmi hluboká.
 27. Axigender – Toto pohlaví se nachází mezi dvěma extrémy agender a jakýmkoliv jiným typem pohlaví. Na jednom konci je jedno pohlaví, na druhém další.
 28. Bigender – Dvě různé genderové identity ve stejnou nebo různou dobu.
 29. Biogender – Genderová identita ovlivněná přírodou.
 30. Blurgender – Osoba má pocit, že má víc než jedno pohlaví, která nejdou identifikovat.
 31. Boyflux – Osoba s genderovou identitou muže, jejíž intenzita kolísá.
 32. Burstgender – Pohlaví je ovlivněno intenzitou pocitů.
 33. Caelgender – Pohlaví ovlivňuje kvalita a estetika vesmíru.
 34. Cassgender– Tato genderová identita je spojena s pocity, které pro člověka nejsou důležité.
 35. Cassflux – Pohlaví s kolísající mírou lhostejnosti vůči svému pohlaví.
 36. Cavusgender– Při depresích osoba tíhne k jinému druhu pohlaví.
 37. Cendgender – Genderová identita se mění z jednoho pohlaví na opačné.
 38. Ceterogender – Typ nebinárního pohlaví, které ovlivňují kolísající mužské, ženské nebo neutrální pocity.
 39. Ceterofluid – Typ nebinárního pohlaví, jehož identita neustále kolísá mezi dalšími různými pohlavími.
 40. Cisgender – Osoba, která je ztotožněna s pohlavím, se kterým se narodila – muž nebo žena.
 41. Cloudgender – Pohlaví, které nelze rozeznat kvůli poruše depersonalizace a derealizace.
 42. Collgender – Osoba s různými pohlavími v jeden moment.
 43. Colorgender – Pohlaví určují barvy.
 44. Commogender – Osoba o sobě ví, že není cisgender, a přesto se prozatím identifikuje jako muž nebo žena.
 45. Condigender – Pohlaví je pociťováno pouze za určitých okolností.
 46. Deliciagender – Kombinace pocitů více pohlaví, přednost má však jedno před druhým.
 47. Demifluid– Více pohlaví, některé statické, jiné tekuté.
 48. Demiflux – Kombinace více pohlaví s některými statickými pohlavími, zatímco u jiných kolísá intenzita.
 49. Demigender – Pohlaví, které je zčásti jedním a zčásti druhým pohlavím.
 50. Domgender – Osoba se vyznačuje více pohlavími, přičemž jedno dominuje nad ostatními.
 51. Duragender – Kombinace vícero pohlaví, kdy jedno pohlaví trvá déle než ty ostatní.
 52. Egogender – Pohlaví si na základě vlastních zkušeností určujeme pouze my, pro ostatní je nepopsatelné.
 53. Epicén – Synonymum androgyna.
 54. Esspigender – Genderová identita závisí na extradimenzionální úrovni paralelních světů.
 55. Exgender – Osoba odmítá identifikaci v jakémkoliv genderovém spektru.
 56. Existigender – Genderová identita závisí pouze na vědomí osoby ji realizovat.
 57. Femfluidní – Proměnlivé genderové pocity vyskytující se u ženského pohlaví.
 58. Femgender– Typ nebinární ženské genderové identity.
 59. Gemigender – Dvě protikladná pohlaví navzájem se prolínající a spolupracující.
 60. Genderblank – Pohlavím je prázdné místo.
 61. Genderflow– Plynulé pohlaví mezi nekonečnými pocity.
 62. Genderfluid– Osoba s neomezeným počtem pohlaví.
 63. Genderfuzz – Synonymum blurgender.
 64. Genderflux – Kombinace agender a genderfluid.
 65. Genderpuck – Osoba vzdoruje genderovým normám.
 66. Genderqueer – Toto pohlaví vyznačuje nedostatek výběru pohlaví, osoba si nemůže vybrat.
 67. Genderwitched– Toto pohlaví vyjadřuje myšlenku na jedno pohlaví, ovšem osoba stále o něm není stoprocentně přesvědčena.
 68. Girlflux – Převážně ženské pohlaví s kolísající intenzitou ženských identit.
 69. Healgender – Pohlaví, jehož mysl je nastavena na pozitivitu a mír.
 70. Mirrorgender – Pohlaví se mění na základě osob v okolí – aby vyhovovalo každému kolem.
 71. Omnigender– Pocit a zažití všech pohlaví.
 72. Transgender– z muže na ženu či naopak. Změnu doprovází různé transformace, operace.

Zdroj: https://spolok-archa.info/pasazierom-lode-blaznov-do-pozornosti/

Stiahnite si a pozrite hrôzostrašný Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný mananžment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0), ktorú vypracovala odborná pracovná skupina lekárov s účinnosťou od 03. 03. 2023...