77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

08.05.2022

Je 7. máj 2022 a v meste Prešov nič nenasvedčuje tomu, aby sa schyľovalo k oslavám víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. sv. vojny. Na stĺpoch vejú iba vlajky SR a EÚ. Pamätník osloboditeľov je pustý, bez obrovských kytíc a vencov z minulosti.

O tejto pamätnej udalosti nenájdete žiadnu zmienku ani na oficiálnej webovej či FB stránke mesta. Ak ju však otvoríte, udrie vám do očí jej žltomodré pozadie, ktoré je v súčasnosti in...

Dovoľte nám preto, aby sme touto cestou poďakovali všetkým Prešovčanom, ktorí i napriek šialenstvu týchto dní nezabudli a prišli si uctiť pamiatku tých, ktorí položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri.

Osobitné poďakovanie patrí OZ Motorkári Slovenska Brat za Brata. Od 5. mája boli na cestách, postupne navštívili 10 vojenských cintorínov a pamätníkov Slovenska, aby vzdali hold, úctu, vďaku i tichú spomienku všetkým vojakom, ktorí padli počas 2. sv. vojny v boji proti fašizmu. Svoju cestu a šľachetné posolstvo zavŕšili nádhernou pietou 8. mája na Slavíne.

Najvýznamnejší podiel na oslobodení Slovenska od nacizmu mala bezpochyby Červená armáda. V 2. sv. vojne padlo najviac obyvateľov bývalého ZSSR - 27 miliónov, z toho 14 miliónov Rusov, 7 miliónov Ukrajincov a takmer 2,5 milióna Bielorusov.

Nech sú tieto čísla mementom pre nás a všetky nasledujúce generácie, aby sa hrôzy vojen už nikdy viac nezopakovali.

Česť a sláva našim osloboditeľom!