78. výročie ukončenia 2. svetovej vojny - pozvánka.

07.05.2023

Milí priatelia, dňa 9. mája 2023 Vás srdečne pozývame do Prešova na spomienkové stretnutie občanov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.

Najvýznamnejší podiel na oslobodení Slovenska od nacizmu mala bezpochyby Červená armáda. V 2. sv. vojne padlo najviac obyvateľov bývalého ZSSR - 27 miliónov, z toho 14 miliónov Rusov, 7 miliónov Ukrajincov a takmer 2,5 milióna Bielorusov.

Nech sú tieto čísla mementom pre nás a všetky nasledujúce generácie, aby sa hrôzy vojen už nikdy viac nezopakovali.

Pietna spomienka začína o 16:30 hod. slávnostným kladením vencov a príhovormi pozvaných hostí.