Aj malá iskra dokáže zapáliť vatru.

24.02.2022

Dňa 23. 02. 2022 sme s veľkou láskou a vďakou podporili výzvu p. Eduarda Číža "Aj malá iskra dokáže zapáliť vatru", ktorej cieľom bolo uctenie si pamiatky a pripomenutie 104. výročia vzniku oslobodeneckej Červenej armády. Hlavne v súčasnosti, v tak napätej situácii, je viac ako žiadúce, pomenúvať veci pravým menom a históriu v žiadnom prípade neprekrúcať.

Len pred mesiacom sme si v Prešove pripomenuli 77. výročie oslobodenia mesta ČA a uctili si pamiatku padlých sovietskych, hlavne ruských vojakov, ktorí položili životy za našu slobodu. Na pamätných tabuliach sú mená tých, ktorí obetovali svoj život, aby sme my mohli žiť v mieri a slobodnej spoločnosti. Prispeli k porážke nacizmu a fašizmu, ktorý so sebou priniesol smrť najmenej 25 miliónov občanov ZSSR, hlavne našich slovanských bratov - Rusov, Bielorusov a Ukrajincov. Tieto ich obete by mali byť pre nás mementom a odkazom, aby sme odvrátili nástup obludného fašizmu, ktorý sa opäť rozmáha. Tak ako pred 2. svetovou vojnou, tak aj v súčasnosti sa nástup, tentokrát globálneho fašizmu, deje v réžii svetovládnych mocenských elít, ktoré môžeme smelo nazvať globálnym parazitom.

Stojíme na dejinnom zlome, kedy v Armagedóne, t. j. v celosvetovom strete síl Dobra a Zla, Dobro, Pravda a Spravodlivosť nakoniec predsa len zvíťazí. A my sa na tom chceme podieľať! Po Slovensku sa preto už teraz zakladajú spoločenstvá vzájomnej pomoci, ako je napr. aj naša Šarišská dŕžava, a formuje sa Vlastenecký front, ktorý ako ideová, programová a organizačná platforma má okrem spájania pronárodných a vlasteneckých subjektov za cieľ vypracovať a následne aj realizovať program transformácie Slovenska zo súčasného stavu na slobodnú, spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť pod vedením špičkových špecialistov a odborníkov s vysokým morálnym kreditom a pronárodným cítením.

Nech tento pamätník padlým sovietskym vojakom sa stane aj symbolom nezlomnosti nášho slovanského ducha a nášho budúceho slávneho víťazstva.

Ešte raz, pán Číž, patrí Vám i pani Rychtaříkovej veľká úcta a vďaka za šírenie piety a pravdy ohľadne našich skutočných osloboditeľov.  

Menoslov vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Prešova a sú pochovaní na verejnom cintoríne v Košiciach:   


 • Alexandrov Grigorij - poručík - 1917 - Prešov
 • Almašoj V. V. - vojak - ? - Prešov
 • Attadžanov Š - vojak - 1909 - Prešov
 • Bikňak J. N. - vojak - 1921 - Prešov
 • Bolsikov S. A. - vojak - ? - Prešov
 • Broiloven A. T. - vojak - 1921 - Prešov
 • Buvencov Ju. - seržant - ? - Prešov
 • Černon N. - vojak - ? - Prešov
 • Čurak D. E. - vojak - 1920 - Prešov
 • Droman J. F. - vojak - ? - Prešov
 • Egorovij K. N. - vojak - ? - Prešov
 • Gak A. A. - vojak - 1927 - Prešov
 • Garasimenko L. K. - vojak - 1906 - Prešov
 • Gernovik H. V. - vojak - 1929 - Prešov
 • Gusinov G. F. - vojak - ? - Prešov
 • Jacov J. S. - vojak - ? - Prešov
 • Jurikilencevova N. N. - ? - ? - Prešov
 • Kafičov J. - vojak - ? - Prešov
 • Kemčík M. - vojak - 1924 - Prešov
 • Kima M. N. - vojak - 1926 - Prešov
 • Kovačova M. Ju. - žena - ? - Prešov
 • Krajnov S. J. - ppor. - 1922 - Prešov
 • Kucenova A. J. - ? - ? - Prešov
 • Kudnec M. N. - vojak - 1917 - Prešov
 • Kusudinov Ch. - vojak - ? - Prešov
 • Kuznecov J. N. - vojak - 1924 - Prešov
 • Kvašak N. T. - vojak - ? - Prešov
 • Lakatuš V. J. - vojak - 1920 - Prešov
 • Leuva A. S. - vojak - 1926 - Prešov
 • Linták - vojak - ? - Prešov
 • Meškov N. V. - vojak - 1916 - Prešov
 • Paľjak J. F. - vojak - 1907 - Prešov
 • Panasenko N. M. - vojak - ? - Prešov
 • Papioňak B. V. - vojak - 1921 - Prešov
 • Pok V. S. - vojak - 1915 - Prešov
 • Polec L. T. - vojak - ? - Prešov
 • Popovič N. V. - vojak - 1929 - Prešov
 • Procenko V. R. - major - 1914 - Prešov
 • Puričenková T. Ju. - žena - ? - Prešov
 • Romanovin S. - vojak - 1923 - Prešov
 • Sakson - vojak - ? - Prešov
 • Skripič J. L. - vojak - ? - Prešov
 • Sukenov K. - npor. - ? - Prešov
 • Ščepetkov P. A. - vojak - 1909 - Prešov
 • Valter Z. S. - vojak - ? - Prešov
 • Vlasenko - kapitán - 1899 - Prešov
 • Voda M. T. - vojak - 1920 - Prešov
 • Zagrebalnoj G. F. - vojak - ? - Prešov

Seriál relácií p. Eduarda Číža s p. Yvetkou Rychtaříkovou k danej téme nájdete na jej kanáli Odysee...