Brigáda pri Pamätníku osloboditeľov.

23.01.2022

Pamätník osloboditeľom v Prešove pripomína obete vojakov Červenej armády, ktorí padli počas 2. svetovej vojny pri oslobodzovaní mesta od nacistických nemeckých okupantov. Pôvodne niesol názov "Pomník vojakom Červenej armády (Sovietskej armády)". Nachádzali sa tam skutočne hroby 65 padlých hrdinov, z ktorých 48 bolo neskôr presťahovaných na verejný cintorín v Košiciach. Ostatné pozostatky boli prevezené na neznámy cintorín.

Samotný pamätník tvorí plateau, odkiaľ sa do výšky dvíha štvorboký pylón obložený mramorovými doskami. Na vrchole pylónu je kovový držiak v podobe hranatého kalicha, ktorý tvorí základňu pre 4 hviezdy s piatimi cípmi. Pod nimi sú pripevnené 4 kovové symboly robotníckeho hnutia - kosák a kladivo. V dolnej časti pylóna sú na jeho východnej, severnej a západnej stene upevnené kovové reliéfy s nápismi v ruskom jazyku. Pod nimi je na každej stene pylóna upevnená jedna mramorová tabuľa s textom v slovenskom a ruskom jazyku. V spodnej časti základne pamätníka je po jeho obvode pripevnených 20 tabuliek s menami padlých vojakov Červenej armády.

Mesto Prešov bolo oslobodené 19. januára 1945 vojskami 4. ukrajinského frontu Červenej armády, ktorým velil armádny generál I. J. Petrov.

Každý rok si preto považujeme za česť i povinnosť vzdať úctu našim osloboditeľom. Okrem pietnej spomienky kladenia vencov sa zúčastňujeme aj pravidelných brigád pri spomínanom pamätníku.

Ďakujeme vám, osloboditelia naši! Nikdy nezabudneme!


Menoslov vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Prešova a sú pochovaní na verejnom cintoríne v Košiciach:   


 • Alexandrov Grigorij - poručík - 1917 - Prešov
 • Almašoj V. V. - vojak - ? - Prešov
 • Attadžanov Š - vojak - 1909 - Prešov
 • Bikňak J. N. - vojak - 1921 - Prešov
 • Bolsikov S. A. - vojak - ? - Prešov
 • Broiloven A. T. - vojak - 1921 - Prešov
 • Buvencov Ju. - seržant - ? - Prešov
 • Černon N. - vojak - ? - Prešov
 • Čurak D. E. - vojak - 1920 - Prešov
 • Droman J. F. - vojak - ? - Prešov
 • Egorovij K. N. - vojak - ? - Prešov
 • Gak A. A. - vojak - 1927 - Prešov
 • Garasimenko L. K. - vojak - 1906 - Prešov
 • Gernovik H. V. - vojak - 1929 - Prešov
 • Gusinov G. F. - vojak - ? - Prešov
 • Jacov J. S. - vojak - ? - Prešov
 • Jurikilencevova N. N. - ? - ? - Prešov
 • Kafičov J. - vojak - ? - Prešov
 • Kemčík M. - vojak - 1924 - Prešov
 • Kima M. N. - vojak - 1926 - Prešov
 • Kovačova M. Ju. - žena - ? - Prešov
 • Krajnov S. J. - ppor. - 1922 - Prešov
 • Kucenova A. J. - ? - ? - Prešov
 • Kudnec M. N. - vojak - 1917 - Prešov
 • Kusudinov Ch. - vojak - ? - Prešov
 • Kuznecov J. N. - vojak - 1924 - Prešov
 • Kvašak N. T. - vojak - ? - Prešov
 • Lakatuš V. J. - vojak - 1920 - Prešov
 • Leuva A. S. - vojak - 1926 - Prešov
 • Linták - vojak - ? - Prešov
 • Meškov N. V. - vojak - 1916 - Prešov
 • Paľjak J. F. - vojak - 1907 - Prešov
 • Panasenko N. M. - vojak - ? - Prešov
 • Papioňak B. V. - vojak - 1921 - Prešov
 • Pok V. S. - vojak - 1915 - Prešov
 • Polec L. T. - vojak - ? - Prešov
 • Popovič N. V. - vojak - 1929 - Prešov
 • Procenko V. R. - major - 1914 - Prešov
 • Puričenková T. Ju. - žena - ? - Prešov
 • Romanovin S. - vojak - 1923 - Prešov
 • Sakson - vojak - ? - Prešov
 • Skripič J. L. - vojak - ? - Prešov
 • Sukenov K. - npor. - ? - Prešov
 • Ščepetkov P. A. - vojak - 1909 - Prešov
 • Valter Z. S. - vojak - ? - Prešov
 • Vlasenko - kapitán - 1899 - Prešov
 • Voda M. T. - vojak - 1920 - Prešov
 • Zagrebalnoj G. F. - vojak - ? - Prešov