Covid a choroba X - súvislosti...

13.02.2024

Ďakujeme za informovanie, ďakujeme za vzácnych hostí, ďakujeme za prípravu a moderovanie, ďakujeme za možnosť byť súčasťou Národného obrodenia...


Vypočujte si veľmi pútavé relácie Slobodného vysielača Ako ďalej? 199 - 1. časť  a Ako ďalej? 200 - 2. časť na závažnú medicínsku tému, ktorej hosťami boli skvelí Ing. Peter Sabela a Milan Klimeš.