Kultúra Slovanov a Občinové právo.

22.08.2022

Dňa 09. 08. 2022 sa v Ruskom Dome v Prešove uskutočnila prednáška na tému "Kultúra Slovanov a Občinové právo", ktorú nám predniesol p. Eduard Sabo.

Z tohto zaujímavého, pútavého a veľmi poučného stretnutia si vám dovolíme priblížiť aspoň zopár myšlienok, s ktorými sa však môžete bližšie oboznámiť aj v autorových publikáciách (https://www.kniharodu.sk/) či v reláciách Ako ďalej? na Slobodnom vysielači (časť 132, 133, 135, 137), ktoré vrelo odporúčame.

Právo

Právo je prirodzeným javom života a je už pri narodení. Právo v dieťati treba upevňovať a pestovať, aby sa nestalo, že mu niekto nahovorí niečo iné. Napríklad to, že právo nemá. Rodíme sa ako slobodné bytosti z vôle stvoriteľa a ako slobodné bytosti máme tvoriť v Javnom svete v súlade s láskou.

Právo máme uplatňovať, vyžadovať a milovať. Nečakať, až nám ho niekto dopraje. Ak sa niekto sťažuje, alebo musí o svoje právo bojovať, už je neskoro. Rozhodne svoje práva zanedbal.

Náš šťastný život nie je otázkou akejsi vlády či dobrého šéfa alebo šťastného osudu, je výsledkom uvedomenia si Istinnej pravdy, že takto sme boli stvorení a takto máme žiť. Ak sa necháme nachytať, strácame samých seba, oddeľujeme sa od svojej podstaty. Stávajú sa z nás robotické bytosti, ktoré musí niekto ovládať. Ľudia nižšej úrovne bytia.

Uvedomiť si to, znamená byť Vedomým. To nás privedie k vďačnosti, spolupatričnosti a pokore. Taká bola cesta našich predkov a teraz je to cesta naša. Človeku, ktorý si toto plne uvedomuje a žije podľa týchto jednotlivých právd, sa hovorí ŽIVÝ ČLOVEK.

Kopné právo

Kopné právo sa používalo ako spôsob riadenia spoločnosti. Pomocou neho sa rozhodovalo o spoločnom hospodárení, riešení vypätých okolností, ako boli napríklad živelné pohromy, nepredvídané stavy alebo vojny, ale aj o prečinoch voči pravidlám.

Rozhodovacie právo mali iba Kopní muži, ktorí sa kopnými stávali nadobudnutím veku, spravovaním svojho majetku a úplnou rodinou. Kopní muži museli byť skúsení, vzdelaní a rozhľadení. Na ich rozhodnutiach záviseli životy ich rodín, celých Občín či Dŕžavy. Rozhodovalo sa vždy tak dlho, kým sa nenašlo riešenie, s ktorým by mohli všetci súhlasiť, samozrejme jednomyseľne. Viac kopných mužov pokope tvorilo Kopu.

Občinové právo

Kopné právo sa v dnešnej spoločnosti nedá úplne uplatniť. Zmenila sa sociálna štruktúra spoločnosti, nie je dostatok kopných mužov a o spravovanie spoločnosti prejavuje záujem aj širšia verejnosť. Taktiež je potrebné dať do poriadku majetnícke vzťahy k nášmu spoločnému, rozumej štátnemu majetku. Kopné právo malo aj svoje nevýhody, ktoré spočívali najmä v prísnom, až zaujatom dodržiavaní tradícií.

Vznik Občinového práva je odpoveďou na súčasný stav spoločnosti, kde takzvaná demokracia, uplatňovaná prostredníctvom politických strán, preukázala svoju neschopnosť realizovať riadenie spoločnosti v prospech ľudí.

Občinové právo je novodobou podobou spolupráce a spolunažívania ľudí vytvorené na základoch nášho tradičného Kopného práva. Je jedným z najspravodlivejších spôsobov riadenia spoločnosti.