Posedenie pri Jánskom ohni.

03.07.2022

Žijeme zvláštnu dobu, ktorá ľudí rozdeľuje i spája. Žijeme dobu, kedy je hľadanie pravdy a súvislosti zakázané!

Akosi podvedome však cítime, že tu niečo nesedí. Naša podstata sa zahmlieva, identita neguje. Už nie sme Slovania, ale Európania. Už nie sme muž a žena, ale akési "ONO". Niečo neurčité, čo nemá právo na svoj názor, svoje územie či úsudok.

Hop, tak to teda NIE! Tu sa niekto veľmi prerátal!

Človek je tvor Boží, odjakživa spätý s prírodou a vesmírom. V rámci Univerza a spoločenstva má svoje úlohy i poslanie, s ktorými duchovne rastie a rozvíja sa.

Už naša staroslovanská viera bola postavená na rovnováhe vnútorného a vonkajšieho, na rovnováhe medzi človekom a prírodou. Na základe rovnováhy sú stanovené tiež hranice medzi dobrom a zlom. Všetko musí byť v súlade a rovnováhe - život i smrť, vznik aj zánik.

Narušenie rovnováhy predstavuje zlo, a to aj keby nastalo samotným zničením zla, pretože tak ako bez tmy nevnímame svetlo, bez zla si neuvedomujeme dobro.

Je fantastické pozorovať, že ľudia vo svete sa prebúdzajú a uvedomujú si podstatu bytia. Je fantastické pozorovať, že naprieč Slovenskom vznikajú spolky, občiny a dŕžavy, ktoré uchovávajú a ďalej odovzdávajú odkazy, zvyky a tradície našich predkov mladšej generácii.

Aj okolo 24. júna sa na mnohých miestach našej krásnej vlasti rozhoreli Jánske ohne a konali obrady Letného slnovratu, ktorými naši predkovia vzdávali nesmiernu úctu kolobehu života a sile prírody.

Takéto priateľské Jánske posedenie s krátkou ukážkou oslavy Letného slnovratu sme zorganizovali aj my, čo nebolo vôbec jednoduché. Chceme sa preto poďakovať všetkým organizátorom, ale aj našim priateľom a známym, ktorí spolu s nami strávili príjemný večer.

Fantastická zábava, samozrejme aj pod dohľadom dobrovoľných hasičov, trvala až do skorých ranných hodín, čo svedčilo tiež o potrebe ľudí stretnúť sa, porozprávať i uvoľniť.

Tešíme sa na vás opäť o rok, možno aj v spolupráci s inou občinou...