Prečo je veľmi dôležité ísť voliť a krúžkovať...

04.09.2023

Milí Slováci, prosíme vás, venujte nasledujúcemu článku a iniciatíve Národného obrodenia patričnú pozornosť!

Vyberáme z neho... Svet na strane súčasných oficiálnych spojencov Slovenska sa výrazne zmenšuje a schopnosť reagovania sa zužuje už len na tie najnižšie priority riadenia. Slovenská republika je bohužiaľ už iba objektom riadenia (bez suverenity). Preto je extrémne dôležité, aby pri najbližších parlamentných voľbách došlo k výmene riadiacich štruktúr, ktoré by ak aj nezastavili, tak aspoň spomalili snahu použiť nás ako národ jednorazovo a obetovať nás v budúcej nárazníkovej zóne, ako to momentálne robia východne od nás s bratským nešťastným slovanským národom a našim východným susedom.

Na ustanovujúcom sneme Národného obrodenia sa hovorilo o nevyhnutnosti zmeny od volieb k výberu našich reprezentantov. Volebné lístky sa na sneme prirovnali k povinnej ponuke extrémne zlej reštaurácie, kde na výber máme samý odpad, ale zvoliť si musíme.

Vzhľadom na kritickú geopolitickú situáciu sa v diskusných skupinách Národného obrodenia dospelo ku konsenzu, že tentokrát je nevyhnutné sa volieb zúčastniť!

Davoelitárske volebné karty sú rozdané. Musíme teda hrať podľa cudzích pravidiel - voliť, nie vyberať si.

Národné obrodenie však pracuje na hybridnom prístupe, ktorý vám predstavuje v spomínanom článku. Ich občianska iniciatíva výberu kandidátov si kladie za cieľ zabránenie prepadnutiu hlasov vo voľbách a podporu tých vybraných kandidátov, ktorí chcú vykonávať svoj mandát imperatívne podľa svojho deklarovaného vlasteneckého presvedčenia a poslaneckého sľubu.

Národné obrodenie preto spúšťa iniciatívu nového spôsobu výberu politika občanmi! Prosíme preto, venujte ich iniciatíve a celému článku Národného obrodenia náležitú pozornosť a upozornite naň ľudí vo svojom okolí. 

Viac informácií si môžete vypočuť aj v relácii Slobodného vysielača. Ďakujeme!