Prelomová Konferencia Národného obrodenia.

19.02.2023

Dňa 18. 02. 2023 sa od 09:00 hod. konala v banskobystrickom hoteli Dixon celoslovenská Konferencia Národného obrodenia.

Národné obrodenie je platforma spájajúca spoločenstvá ľudí po celom Slovensku, ktoré zásadným spôsobom odmietajú súčasný otrokársky a parazitárny systém fungovania spoločnosti a svojim spôsobom sa snažia o jeho nové, funkčné a spravodlivé pretvorenie.

O tom, že konferencia bola veľmi úspešná, svedčí aj počet jej návštevníkov a zvučné mená pozvaných delegátov, hostí i jednotlivých prednášateľov. Tí sa pred rečníckym pultom striedali prakticky celý deň v dvoch nabitých konferenčných sálach.

Vďaka televízii ZVTV a p. Igorovi Jurečkovi vám preto môžeme sprostredkovať atmosféru konferencie a jednotlivé prednášky.

konferenčná sála č. 1

Úvod konferencie sa začal Štátnou hymnou SR (so 4 strofami), nasledovalo predstavenie moderátorov a spoluorganizátora podujatia. 

Jednotlivé vystúpenia v doobedňajšej časti: od 20:25 - úvodný predslov - Tibor Eliot Rostas, od 54:55 - Cesty NO, ako dosiahnuť zmenu - Ing. Martin Novák, od 1:57:52 - Úvodné slovo o komunitách, občinách a ich existencii - Vladimíra Kosorinská a Radoslav Petrík.

Jednotlivé vystúpenia v poobedňajšej časti: Geopolitika a diplomacia - JUDr. Miroslav Kamenský, JUDr. Ján Čarnogurský.                                                                                                                                                                                                                                                           

Úvod - Obnova národného zdravotníctva - MUDr. Peter Lipták, od 30:12 - Nová koncepcia pôdohospodárstva - Ing. Miroslav Jureňa.

Úvod - NR obnovy ČR - Jiří Havel, Ing. Vladimír Štepan, Ing. Zdenek Jandejsek, Mgr. Peter Bohuš, od 51:45 - Princípy monetárneho sveta a ekonomická stabilita - Ing. Marián Tkáč, Bc. Peter Koudelka, od 1:49:45 - Dŕžava a samospráva Slovanov - Mgr. Miloš Zverina.

Úvod - Založenie občiny, komunity, spoločenstva - Vladimíra Kosorinská a jej hostia, od 1:00:00 - Veľká diskusia, záver. 

konferenčná sála č. 2

Farmári a občiny, sebestačné sídlo, energie, zavlažovanie - Mgr. Hana Ondrušková, Ing. Jozef Vrlík                                                                                                                                     

Covidový trestný tribunál, náprava spoločnosti zhora dole - JUDr. Adriana Krajníková

Úvod - Zmena súčasného politického systému ústavným spôsobom - Pavol Stankovič, od 33:23 - Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka - Ing. Oskár Cvengrosch

Bezpečnosť - Ing. Peter Sabela

Dostupný zdroj energie na Slovensku - Ing. Jozef Vrlík

Výzva Slovanov a občanov SR k prezidentovi RF Vladimírovi Putinovi a národom Európy.

Podporte Mierovú Rezolúciu Referendového Vyhlásenia Človeka svojim podpisom!

Ďakujeme všetkým organizátorom, jednotlivým prednášateľom a vám, milí Slováci, ktorí ste odhodlaní nesedieť doma a spolu s nami robiť zásadné zmeny fungovania našej spoločnosti!