Preventívne a liečebné covid protokoly.

13.02.2024

Aliancia Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) je nezisková organizácia, ktorá bola založená v marci 2020. Združuje popredných lekárskych špecialistov, ktorí sa venujú pomoci pri prevencii a liečbe COVID. 

Zdravotným poskytovateľom i ľuďom celého sveta pomáhajú zachraňovať životy a zlepšovať zdravie zverejňovaním aktuálnych lekárskych protokolov založených na najnovších vedeckých poznatkoch, údajov a klinických pozorovaniach.

Na web stránke organizácie nájdete dôležité informácie a zmienené protokoly týkajúce sa - prevencie, liečby a zotavenia sa z RSV, chrípky, covidu, očkovania...

Poraďte sa spolu o nich aj s Vašim ošetrujúcim lekárom!