Stretnutie vedomých žien.

28.06.2022

Svet sa mení a my sa meníme s ním. Prispôsobujeme sa jeho zrýchlenému, uponáhľanému kroku bez vedomia toho, kým vlastne sme, ako sa cítime a či žijeme to, čo žiť chceme. Mnohí z nás kráčajú len po vyšliapaných cestičkách, slepo a automaticky nasledujúc dav - bez vedomia obrovského spektra možností, ktoré každému z nás život poskytuje a bez vedomia vlastných obrovských schopností, ktoré sa ukrývajú v našej psychospirituálnej výbave.

Nikto nám o nich nehovorí, neučíme sa o nich v školách, dokonca ich naša spoločnosť pred nami tabuizuje, a to aj napriek tomu, že ľudia tieto schopnosti využívali už odpradávna a tiež napriek tomu, že sú potvrdené aj súčasnou vedou.

Spustiť proces ich znovuoživenia bolo hlavným cieľom víkendového stretnutia vedomých žien v Novej Kelči v dňoch 17. - 19. júna 2022. V harmonickom prírodnom prostredí Domaše, pôsobiacom tak neuveriteľne mäkko - žensky, sme rozprestreli mapu neznámych území svojich vnútorných svetov v podobe dôverných zdieľaní, po stáročia využívaných techník a meditácií na aktiváciu tretieho oka a s ním súvisiacou schopnosťou živých, lucidných snov či mimotelových zážitkov.

Spoločne sme objavovali viaceré skryté súvislosti našich hmotných i energetických tiel a približovali sa tak k zabudnutému zdroju porozumenia a prirodzeného pocitu šťastia a radosti v každej z nás. Tak ako všetko dobré vzniká ideálnou súhrou všetkých komponentov, tak sa aj naše stretnutie stalo priestorom pre manifestáciu sily ženskej energie lásky, pokoja, hojnosti a zvedomovania si svojej jedinečnosti pri tvorbe vlastného života.

Podarilo sa nám vytvoriť kruh vzájomnej podpory na ceste k vnútornej múdrosti, ktorá nemusí byť pre každého od začiatku ľahká. Celkom určite je však krásna - na svojom začiatku, vo svojom strede a je krásna aj na konci v harmonickom súznení so všetkým, čo dostalo zázračný dar života.

Mariana

Kruh žien maže rozdiely medzi ženami, porovnávanie sa navzájom, súťaživosť. Je to bezpečný priestor, kde ženy objavujú samy seba, uvoľňujú svoju ženskú energiu, ktorá má potenciál uzdraviť tento svet.

Kveta

Na tomto stretnutí som prežila jedinečné okamihy a vrátila sa s radosťou v srdci a pokojom v duši. Ďakujem.

Miroslava

Keď sa prestaneme starať o to, kto má pravdu, odhalíme toľko zdieľanej lásky a pochopenia, že zbadáme, čo je správne a čo je zlé. Nájdeme silnú vzájomnosť, lepšie znesieme strach i trápenie.

Zistíme, že nie sme ani zďaleka imúnne voči vzťahom, a že aj najmenší pocit nevľúdnosti nás môže poraniť. Emocionálna intimita vo vzťahoch vyžaduje odvahu a dôveru.

Buď samostatná žena hodnotná a tvor hĺbku v sebe ako najlepšie vieš.

Bibiána

Nie som viac ako Ty, nie som menej ako Ty, všetci sme si rovní. Ide nová doba, preto je potrebné, aby sme si my, ženy, začali veriť a viedli svoje deti i mužov k vzájomnej symbióze, harmónii a rovnováhe.

Blanka

Na Kelči som "oprášila" svoju ženskosť, pripomenula si, aké pekné je byť ženou a aké je príjemné byť v spoločnosti žien; odhodila som stres, napätie, negativitu :). Oddýchla som si, načerpala nové sily, spoznala krásne bytosti; a vždy ma fascinuje, ako je možné, že tak odlišné osoby/osobnosti, môžu vytvoriť spolu dokonalú jednotu. A to sa tam stalo... Teším sa na skoré nabudúce ❤

Saška 

Pre mňa to bol úžasný zážitok byť v kruhu toľkých vedomých žien. Pomohlo mi to posilniť moje sebavedomie. Ďakujem, že som mohla byť medzi vami.

Anka

Ďakujem za krásnu energiu, ktorú sme tam spoločne vytvorili. Ja som si odniesla rozhodnutie, a to dovoliť si byť ženou vo všetkých smeroch. Ďakujem za jedinečný zážitok a teším sa na ďalšie stretnutie. S láskou

Mária 

V kruhu žien sme dali priestor ženskosti, prítomnosti, múdrosti, zdieľaniu, počúvaniu, cíteniu, zraniteľnosti, uzdraveniu, podpore a vzájomnej inšpirácii, skrátka tomu, čo v nás práve teraz žije. Vytvorili sme bezpečný priestor na objavovanie toho, čo nosíme v sebe. Každá z nás má jedinečnú podstatu, životný príbeh, a napriek tomu vieme spolu zdieľať veľa skúseností.

Vo vzájomnom spojení s inými ženami, s prúdom a múdrosťou života, v pravom okamihu, s trochou tanca, sme uvoľnili ženskú energiu a prebudili to, čo nás oživuje, čo je pre ženu samozrejmosťou - byť ženou.

Marcela

Koronové obdobie a toto stretnutie mi dalo nesmierne veľa. Pomohlo mi uvedomiť si kto som, čo som, kým som a kam mám smerovať.

Ďakujem Bohu za svoju rodinu, priateľov i tieto náročné chvíle. Teraz máme všetci neskutočnú šancu urobiť náš svet krajší a lepší... tak sa jej, prosím, chopme z celého srdca i celej svojej duše. Sme totiž silné vedomé ženy, ktoré dokážu zázraky!

Ďakujem Marianka, ďakujem dievčatá, za krásne nezabudnuteľné chvíle.

Dana


Veľa sme sa naučili, veľa pochopili a Dr. Dietrich Klinghardt nám to len potvrdil... počúvajte...