Symboly Slovanov a ich význam.

24.08.2022

Takto znela téma prednášky, ktorá sa uskutočnila 13. 08. 2022 vo Svidníku. Slovanské symboly predstavujú vzory tradičnej výšivky, ktorou Slovania zdobili svoj odev, predmety ľudovej umeleckej tvorby i svoje domy. Symboly mali nielen skrášľujúci charakter, ale hlavne charakter ochranný, a čo bolo veľmi dôležité, spájali ľudí so slovanskými bohmi (predkami).

Chápanie symboliky pomáha porozumieť slovanskej mytológii, zvykom, tradíciám i znameniam. O tom všetkom, a ešte o mnohom viac, nás na svojej veľmi zaujímavej prednáške oboznámil p. Miloš Zverina, predseda slovanského spolku Slavica.

Slovania sú veľmi starý národ, ba dá sa povedať, že najstarší národ na Zemi. Pravda je však taká, že táto informácia, ktorá je podložená tiež vykopávkami, kresbami v jaskyniach, vyrytými runami v skalách, tak táto pravda sa zamlčuje a utajuje! Nesmie sa o nej písať, ani rozprávať. Zrejme preto, lebo potom by sa museli dejiny kompletne prepísať a priznať, že Slovania tu boli oveľa skôr ako iné národy, čo nebolo nikdy veľmi žiaduce.

O týchto skutočnostiach sa ovšem píšu knihy, ktoré je ale zakázané vydávať. Tu je príklad jednej z nich... Prečo Vatikán zakázal knihu o Slovanoch a vyhrážal sa autorovi smrťou: Tadeusz Wolanski totiž rozlúštil "nezrozumiteľné" slovanské písmo.

Aj súčasní slovenskí autori, ktorí píšu, bádajú a hľadajú dôkazy o našej skutočnej histórii, sú znevažovaní - https://www.tajnedejiny.sgo.sk/.

Na prednáške p. Zverinu sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí. Napríklad aj o tom, ako sa nepriatelia snažili Slovanov neustále rozdeliť, a ako ich neustále napádali. Táto skutočnosť sa deje dodnes, čoho je súčasné celosvetové dianie jasným dôkazom.

K nasledujúcej skutočnosti namaľoval maliar Tomáš Olijár tri nádherné obrazy, ktoré boli vystavené aj na spomínanej prednáške. K namaľovaniu ho inšpirovala monumentálna kolekcia obrazov Alfonsa Muchu - Slovanská epopej. Umelec nám povedal, že bojar na ľavom obraze predstavuje minulých bojovníkov za slobodu, muž na pravom obraze znázorňuje bojovníkov v budúcnosti resp. ľudí týchto prítomných dní a starý bielovlasý muž uprostred znázorňuje predkov, ktorí sa pýtajú, čo to my vlastne stvárame, prečo bratia bojujú proti sebe, ako chránime svoje deti a našu budúcnosť...

Záver týchto ťažkých tém nám svojim spevom prekrásne znejúcich piesní v rusínskom jazyku odľahčila p. Evka Hrabková. Aj keď prednáška skončila a p. Evka dospievala, stále nebol koniec. Ostali sme ešte niekoľko hodín v dlhých nekončiacich rozhovoroch... nikomu sa nechcelo ísť domov.

Pevne verím, že takýchto prednášok bude naprieč Slovenskom stále viac a viac. Je potrebné šíriť pravdu o tom, kto sme, že sme veľmi starý národ, ktorý tu bol viac než 6000 rokov pred Kristom, a ktorý tu stále je, a hlavne, stále bude napriek snahám o jeho zničenie...

SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH/PREDKOV NAŠICH!

Marcela Prusáková