Vyhlásenie národa Slovenského pri príležitosti 78. výročia SNP.

02.09.2022

Dňa 29. augusta 2022 v deň štátneho sviatku - Výročia Slovenského národného povstania sme sa pripojili k vyjadreniu spoločnej vôle slovenského národa, ktoré bolo na viacerých miestach SR prednesené občanmi SR presne o 17:00 hod. 


VYHLÁSENIE NÁRODA SLOVENSKÉHO

(pri príležitosti 78. výročia SNP)

My, slobodní muži a ženy Slovenskej Zeme, vedomí si svojich neodcudziteľných práv a slobôd, hrdo sa hlásiac k duchovnému odkazu našich slávnych, odvážnych a múdrych predkov,

vyhlasujeme,

že súčasná mocenská a vládna garnitúra stratila svoju legitimitu tým, že slovenský národ, ktorému mala slúžiť, zradila a zapredala. Preto nadväzujúc na odkaz SNP, vedomí si svojej zodpovednosti pred budúcnosťou nášho národa, s odhodlaním vstupujeme do zápasu proti zlovôli súčasného fašizmu ako diktátu veľkokapitálu sprevádzaného presadzovaním zlovestných zámerov svetovládnych mocenských elít, ktorým oddane slúži naša zapredaná mocenská klika.

Dávame preto na vedomie,

že na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujeme právo a staviame sa na odpor zločinnému režimu. Ako slobodní občania máme plné právo plnohodnotne žiť podľa našich predstáv, v súlade s mravnosťou a svedomím v spravodlivej a slobodnej spoločnosti, ktorú vieme budovať a spravovať na blaho celého slovenského národa. 

Preto vyzývame vás,

ktorým záleží na osude našej Domoviny, aby ste sa aktívne zapojili do budovania novej spoločnosti, v súlade s našimi tradíciami a zvykmi, do formovania skutočnej Slovenskej národnej rady pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko.

Osud Slovenska je v rukách nás všetkých, ktorí sme odhodlaní zachrániť a priviesť k rozkvetu našu milovanú vlasť. Slovensko sa už prebúdza a formujú sa spoločenstvá, občiny či združenia, ktoré sa zjednocujú na spoločnom cieli vyjadrenom v Mierovej Rezolúcii Referendového Vyhlásenia Človeka.

Ukážme celému svetu, že Slovenský Národ je pripravený zobrať svoj osud do vlastných rúk!

" ... A človek nad človeka u nás nemá práva, sväté naše heslo je Sloboda a Sláva!"