Živý človek.

13.06.2022

Viete o tom, že skoro všetky krajiny sveta sú zaregistrované ako korporácie, ktoré obchodujú s našim majetkom, vrátane nás - obyvateľov, na svetových akciových burzách?

Ale tu to ešte ani zďaleka nekončí! Registrácia spoločností sa rozširuje ďalej do štátov, provincií, miest, vládnych oddelení, a dokonca vlády samotné sú registrované ako korporácie!

Celý svet okolo nás a všetko, čo je nám drahé, je premenené na korporátny majetok vo vlastníctve a pod kontrolou istej korporácie - elitných bankárskych rodín, ktorých kráľovské rodokmene siahajú späť až 1000 rokov.

Zákony kontrolujúce našu spoločnosť sú po celé tisícročia veľmi starostlivo štruktúrované tak, aby chránili korporácie, zatiaľ čo nám je predkladaná ilúzia, že sme slobodní. My, ľudia, žijeme v blaženej nevedomosti o skutočnosti, že sme otroci a majetok tých, ktorí kontrolujú tento podnik.

Všetci sa na našu planétu rodíme slobodní, no napriek tomu sa nemôžeme voľne pohybovať, nemôžeme žiť, kde by sa nám páčilo, musíme dodržiavať zákony a pravidlá, ktoré sme nikdy neodsúhlasili, musíme pracovať, aby sme zarobili peniaze a musíme platiť dane nejakej autorite, o ktorej nič nevieme.

Všetko, čo vieme je, že pokiaľ nebudeme počúvať tieto pravidlá a budeme stáť proti systému, skončíme na súde alebo vo väzení. Iba vtedy si však uvedomíme, ako sme vlastne zotročení! Nikto z nás tieto pravidlá a zákony neodsúhlasil! Vstúpili sme na tento svet bez záväzkov voči niekomu, bez súhlasu s pravidlami, ktoré obmedzujú našu slobodu, bez dohôd, bez zmlúv, bez podriadenosti voči niekomu, vstúpili sme na tento svet SLOBODNÍ v každom ohľade.

Zatiaľ čo úprimne veríme, že sa rodíme slobodní, v skutočnosti sa všetci rodíme do celoživotného otroctva a do služby systému, ktorý nás utláča už tisíce rokov. Kritickým momentom po narodení je chvíľa, keď naši rodičia podpíšu, že sa vzdávajú všetkých práv a predajú nás ako majetok našej štátnej správe, a deje sa tak podpísaním dokumentu nazvaného ako "rodný list!"

Týmto skutkom rodičia nechtiac a nevinne zmenia náš status "slobodného človeka" na status "občana" a majetok štátu. A tak sa začína život naplnený lžou a podvodom...

Ako z tohto matrixu von sa dozviete z web stránky www.jedenzavsetkychvsetciza.sk a z videí p. Paulínky Bajcsiovej, ktorej veľmi pekne ďakujeme za prednášku v našom meste - Prešov.

Nastal čas sa prebudiť a oslobodiť sa! Nikto to ale za nás neurobí! Preto bádajte, zdieľajte a otvárajte oči aj iným...Stiahnite a prečítajte si - Plán na dosiahnutie prosperity ľudstva. Odhalenie svetového bankového podvodu.