77. výročie oslobodenia mesta Prešov.

03.02.2022

Dňa 22. 1. 2022 sme si pred Pamätníkom osloboditeľov pripomenuli 77. výročie oslobodenia mesta Prešov Červenou armádou a uctili si pamiatku padlých sovietskych vojakov, ktorí položili životy za našu slobodu.

Na úvod s príhovorom vystúpil p. Peter Kohút, ktorý poukázal na stále živý odkaz tohto výročia. Vo svete a na Slovensku sú snahy nastoliť opäť fašizmus, čomu je potrebné sa tvrdo a odhodlane postaviť. Vyjadril presvedčenie, že budúcnosť patrí nám - Slovanom, že práve my preberáme kormidlo riadenia súčasného sveta. Pomník padlým vojakom by sa preto mal stať aj symbolom nezlomnosti nášho slovanského ducha a nášho budúceho víťazstva nad nastupujúcou totalitou.

K prítomným sa následne prihovoril p. Jozef Vrlík, špičkový odborník v oblasti energetiky, ktorý poukázal na nebezpečenstvo pripravovanej okupačnej zmluvy s USA a vyzval nás, aby sme sa zapojili do aktivít, ktorými by sme prijatiu zmluvy zabránili.

Po krátkom príhovore ďalšieho hosťa p. Arpáda Matejku, jedného zo spolutvorcov Ústavy SR, nasledovalo slávnostné kladenie venca s nápisom na stuhách "Šarišská dŕžava z vďaky našim osloboditeľom".

Po odznení hymny osloboditeľov a slovenskej hymny p. Eva Hrabková zaspievala pieseň "Священная война", ktorá sovietov burcovala do boja proti nepriateľovi, na ktorého pôsobila odstrašujúco svojou mohutnou silou.

Na pietnej spomienke sa zúčastnili aj naši priatelia z rôznych kútov Slovenska. Trojčlennú delegáciu z hnutia Občan - Národ - Spravodlivosť viedol jeho predseda p. Ivan Stanovič, skupinu domobrany z Liptovského Mikuláša p. Eduard Borivoj Thern. Vďační sme za účasť predstaviteľom Zväzu protifašistických bojovníkov z Košíc a Prešova ako aj vedeniu Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska.

Potešila nás tiež hojná účasť prítomných, ktorí sa po skončení pietneho aktu ešte istý čas vzájomne delili so svojimi myšlienkami a pocitmi. Skvelá atmosféra zo stretnutia ešte dlho rezonovala v srdciach ľudí podobného zmýšľania a slobodného ducha.