Príhovor k 77. výročiu oslobodenia mesta Prešov.

03.02.2022


Vážení prítomní, drahí priatelia a milí hostia,


zišli sme sa dnes pred Pamätníkom osloboditeľov, aby sme si pripomenuli 77. výročie oslobodenia nášho mesta Červenou armádou a uctili si pamiatku padlých sovietskych, hlavne ruských vojakov, ktorí položili životy za našu slobodu. Na pamätných tabuliach sú mená niektorých z nich. Sú to skoro všetko mladí chlapci, dvadsiatnici, dokonca jeden sotva 16 - ročný chlapec, ktorí mali celý svoj život pred sebou. Obetovali ho však, aby sme my mohli žiť v mieri a slobodnej spoločnosti. Prispeli k porážke nacizmu a fašizmu, ktorý so sebou priniesol smrť najmenej 25 miliónov občanov ZSSR, hlavne našich slovanských bratov - Rusov, Bielorusov a Ukrajincov. Tieto ich obete by mali byť pre nás mementom a odkazom, aby sme odvrátili nástup obludného fašizmu, ktorý sa znovu rozmáha. Tak ako pred 2. svetovou vojnou, tak aj v súčasnosti sa nástup, tentokrát globálneho fašizmu deje v réžii svetovládnych mocenských elít, ktoré ja nazývam globálnym parazitom. Veď fašizmus nie je nič iné než diktát veľkokapitálu, hlavne finančného, t.j. centrálnych bánk a ich nadnárodných koncernov. V súčasnosti sa presadzuje aj cez diktát zločinných farmaceutických koncernov ako je Pfizer, Astra Zeneca a ďalšie a je namierený proti občanom s cieľom ich totálneho zotročenie, ba dokonca až genocídy.

Záujmom globálneho parazita oddane slúži naša mocenská a vládna garnitúra, ktorá zlikvidovala právny štát, odstránila demokratický spoločenský poriadok, zbavuje nás ľudských práv a slobôd a nastoľuje desivú totalitu. Prípravou podpisu okupačnej zmluvy o umiestnení amerických vojenských základní na Slovensku sa dopúšťa zločinu vlastizrady. Nútením k vakcinácii veľmi nebezpečnou experimentálnou látkou pácha vojnový zločin v zmysle Norimberského kódexu. Ústavný súd vydal rozhodnutie, že zákonom nie je možné splnomocniť výkonné orgány, ako sú Úrad verejného zdravotníctva či vláda SR k vydávaniu vyhlášok a uznesení okliešťujúcich ľudské práva garantované ústavou a zákonmi Slovenskej republiky, lebo týmto orgánom nie je možné delegovať zákonodarnú právomoc. To znamená, že vláda, ÚVZ a subjekty, ktoré vydávajú či vynucujú si plnenie právne nulitných a protizákonných vyhlášok a nariadení sa dopúšťajú okrem iných aj trestného činu marenia výkonu rozhodnutia ÚS.

Za danej situácie, kedy dochádza k likvidácii demokratického zriadenia máme nielen právo, ale aj povinnosť sa ako občania v zmysle čl. 32 Ústavy SR postaviť na odpor. Účinný odpor je však možný len za predpokladu, že sa spoja demokratické, pronárodné a vlastenecké sily. S týmto zámerom sa z našej iniciatívy formuje Vlastenecký front ako neformálna ideová, programová a organizačná platforma pronárodných a vlasteneckých síl s cieľom záchrany Slovenska. V koordinačnom výbore VF budú zastúpené tie pronárodné a vlastenecké subjekty, ktoré sa pripoja k spoločnému memorandu a programovému Manifestu, ako aj špičkoví odborníci s vysokým morálnym kreditom a vlasteneckým cítením ochotní spolupracovať na príprave a neskoršie aj realizácii programu prechodu Slovenska zo súčasného katastrofálneho stavu do spravodlivej a prosperujúcej spoločnosti cestou riadeného transformačného procesu vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života.

Sme v hybridnej vojne vedenej z mocenskej a politickej centrály sionisticko-anglosaských elít. Tento globálny parazit však vďaka prebúdzajúcemu sa Rusku si uvedomuje, že jeho čas sa kráti, a preto kope ako zdochýnajúca kobyla na všetky strany. Najnovšie schytáva jednu porážku za druhou. Na jeho technológie farebných revolúcií a štátnych prevratov sa už našiel protijed, a preto mu nevyšli zámery so Sýriou, prevratom v Bielorusku a v Kazachstane a najnovšie dostal tvrdé ultimátum od Ruska, ktoré dôrazne žiada zákaz rozširovania NATO, odstránenie raketových základní z krajín východnej a strednej Európy ako aj návrat NATO do stavu pred rokom 1997. Situácia je výbušná. O tom, ako to všetko dopadne, môžeme zatiaľ iba špekulovať.

Jedno je však isté. Končí sa éra sionisticko-anglosaskej dominancie a nastáva slávna éra Slovanov na čele s Ruskom. Západná civilizácia si svojím primitivizmom, hlbokým morálnym rozvratom a totalitnými praktikami definitívne podpílila pod sebou konár, a preto je jej pád a zánik neodvratný. Áno, budúcnosť patrí nám - Slovenom a Slovanom. My preberáme kormidlo riadenia novej civilizácie, ktorú my kresťania nazývame Kráľovstvom Božím na Zemi.

Nech tento pomník padlým sovietskym vojakom sa odteraz stane aj symbolom nezlomnosti nášho slovanského ducha a nášho budúceho víťazstva nad nastupujúcou totalitou.

Dovoľte mi ešte pár citácií z diela "Slovanstvo a svet budúcnosti" nášho geniálneho velikána Ľudovíta Štúra:

"Pozdvihnite dlho skľúčené srdcia svoje, Slovania, a s pomocou Božou odvahu naberte k činom!"

"My nepotrebujeme západný liberalizmus, Slovanstvo si vystačí duchom aj silou."

"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!"

Na záver prajem vám všetkým veľa optimizmu do budúcnosti, ktorej, som presvedčený, skvele kontúry sa už rysujú, lebo naše srdcia bijú pre Pravdu, Slobodu a Spravodlivosť. Buďme hodnými nasledovníkmi tých, ktorí položili životy za našu slobodu, o ktorú znovu musíme tvrdo zápasiť.

Ďakujem

Ing. Peter Kohút, CSc.