Slovenský pochod za mier - 2. kolo!

09.03.2023

...bez pódia - bez organizátorov - bez politikov - iba my, ľudia...


Prv, než sa pre vás pustíme po stopách 2. kola Slovenských pochodov za mier, dovoľte nám, poďakovať sa autorom myšlienky a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nesedeli doma, a ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na fantastickom priebehu pochodov v jednotlivých slovenských mestách.

Ďakujeme všetkým, ktorí rečnili, natáčali, fotili, spievali, hrali, dali si tú námahu a vytvorili výstižné plagáty, transparenty, odznaky i nálepky. Oceňujeme tých, ktorí o pochodoch informovali, spracovávali upútavky, videá, tvorili letáky, články, weby, spravovali FB i T skupiny. V neposlednom rade patrí obrovské poďakovanie aj tým, ktorí "iba" prišli... Práve oni však ukázali svetu, že aj ľudia v malej krajine v srdci Európy dokážu robiť obrovské veci!

Pevne veríme, že Slovenské mierové pochody 2 budú ešte početnejšie a spustia mohutnú mierovú vlnu valiacu sa naprieč celým svetom, nech ľudia tejto prekrásnej planéty už raz a navždy vyrastajú bez strachu o svoj život či život svojich detí! 

SLOVÁCI ZO SRDCA PRAJÚ SVETU MIER!


Všetko podstatné k pochodom nájdete na https://spolok-archa.info/. Svoje otázky, návrhy a nápady smerujte e-mailom na: pochod@spolok-archa.info