Spomienka na 190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania.

23.01.2022

Dňa 25. 7. 2021 sme si s našimi priateľmi pripomenuli 190. výročie najväčšieho povstania proti útlaku vo vtedajšom Uhorsku, ktoré významnou mierou prispelo k zrušeniu nevoľníctva. Pamiatku 119 popravených povstalcov sme si uctili minútou ticha a slávnostným kladením venca. K prítomným sa prihovoril náš vzácny hosť p. Miloš Zverina zo združenia Slavica, ako aj naši členovia Ing. Oskár Cvengrosch a Ing. Ján Ducár.

Sme radi, že konečne po dlhom čase, kedy táto významná udalosť našich dejín upadla takmer do zabudnutia a okolie pamätníka zarástlo vysokou trávou, sme významne prispeli k oživeniu záujmu o túto udalosť, ako aj o samotný pamätník. Naša aktivita vyburcovala predstaviteľov mesta Prešov, obce Haniska i Matice slovenskej, aby si aj oni, o mesiac na to, slávnostne pripomenuli utrpenie i odvahu našich predkov.

Pamätník Východoslovenského roľníckeho povstania si naše spoločenstvo Šarišská dŕžava zobrala pod patronát. Stáva sa miestom našich brigád, priateľských stretnutí, čím ožíva duch odporu voči bezpráviu a svojvôli vládnej moci aj v našich srdciach.

Pekný dokument k tejto udalosti si môžete pozrieť aj na youtube kanáli TV Matica.