Geoinžinierstvo 1. časť - história.

27.11.2022

"Tichá vojna" - ovplyvňovanie počasia a klímy.

Dňa 24. 11. 2022 sa v Prešove konala veľmi zaujímavá prednáška na tému Geoinžinierstvo. Nakoľko sa jedná o vážnu a zložitú tému, je náročné z nej urobiť len krátky článok, v ktorom by boli zhrnuté aspoň dôležité skutočnosti.

Tému sme preto rozdelili na 3 časti. V tej prvej vám ponúkame výňatok histórie pokusov ovplyvňovania počasia, ktoré sa datujú už od roku 1836...

 • 1836 - Ames Pollard Espy - Búrkový kráľ, bol americký meteorológ, ktorý navrhol vypaľovanie lesov na západnom pobreží USA, aby zvýšil množstvo zrážok na jeho východnom pobreží. Vyvinul tzv. konvenčnú teóriu búrok, kedy búrky môžu byť vyvolané veľkými požiarmi, ktoré spôsobujú lokálne poruchy v rovnováhe teplôt, odkiaľ nasledujú stúpavé prúdy, oblačnosť a nakoniec dážď.
 • 1916 - Charles Mallory Hatfield - tvrdil, že má tajný vzorec chemikálií na produkciu dažďa, který však nikdy neprezradil, no který skutočne fungoval. Mesto San Diego, ktoré trpelo suchom, uzavrelo s Hatfieldom dohodu, aby pršalo. Hatfield súhlasil a spôsobil, že pršalo tak silno, až došlo k povodni, ktorá spôsobila škody v miliónoch dolárov. Výsledkom bolo, že Hatfield nedostal zaplatené, pretože by to znamenalo pochybenie zo strany mesta. Je iróniou, že tento príbeh je mikrokozmom priemyslu modifikácie počasia. Chcú mať možnosť meniť počasie, ale ak sa počasie zhorší, nechcú platiť škody.
 • 1927 - Vojnová hmla "The Fog Of War" USA - využívala sa počas vojenského testovania leteckých manévrov v USA ako zahaľovacia clona oblohy voči nepriateľovi.
 • 1946 - Vincent Schaefer, Irving Langmuir, Bernard Vonnegut - Schaefer pracujúci v laboratóriách spoločnosti General Electric (GE) objavil princíp výsevu oblakov a zistil, že zavedením suchého ľadu (tuhého oxidu uhličitého/jodidu strieborného) do prostredia s chladnou vodou (chladnejšia ako 0 °C, ale ešte nezmŕza) môže spôsobiť, že voda zmrzne na ľad. Uvedomil si, že to možno urobiť aj vo voľnej atmosfére a podnietiť tak mikrofyzikálne reakcie, ktoré by zmenili oblaky a zrážky na ľadové kryštáliky. Podarilo sa mu vyvolať sneženie neďaleko hory Mount Greylock v západnom Massachusetts po tom, ako do cieľového oblaku zhodil z lietadla 6 kg suchého ľadu po dĺžke 60 km.

Irving Langmuir - fyzik, který získal Nobelovú cenu raz povedal: "Vyvolávanie dažďa alebo kontrola počasia, môže byť rovnako silnou vojnovou zbraňou ako atómová bomba. Pokiaľ ide o množstvo uvoľnenej energie, účinok 30 mg jodidu strieborného za optimálnych podmienok sa rovná účinku jednej atómovej bomby."

Vonnegut sa pohrával s chemikáliami striebra a jodidu, aby vyrobil jodid strieborný, čím dokázal zmeniť štruktúru kryštálu.

 • 1947 - projekt Cirrus - americká armáda, námorníctvo, meteorologický úrad a vedci spoločnosti General Electric 13. 10. 1947 pomocou 180 kg suchého ľadu zhodeného z lietadla vytvorili prvú tropickú búrku v histórii. Vznikol hurikán Cape Sable, ktorý sa náhle zmenil na štruktúru suchého ľadu, zmenil svoj smer o 120 ̊ a presunul sa nad mesto Savannah v Georgii, pričom spôsobil jednu smrť a škody vo výške 3,2 milióna dolárov.

Dr. Bernard Vonnegut, meteorológ z výskumného laboratória spoločnosti General Electric, používa oheň ako prostriedok na rozptyľovanie drobných častíc jodidu strieborného do atmosféry. Prudko horiace drevené uhlie napustené roztokom jodidu strieborného vydáva tisíce iskier, z ktorých každá produkuje milióny častíc jodidu strieborného. Na oblohe tieto častice slúžia ako jadrá, na ktorých sa pod bodom mrazu nachádzajú kvapôčky vody, ktoré sa v oblaku kryštalizujú na snehové vločky. Tie sa môžu zmeniť na dážď, čo závisí od teploty a vlhkosti atmosféry.

Na naliehanie Schaefera sa GE Labs dohodli s americkým ministerstvom obrany (Projekt Cirrus) na uskutočnení experimentov, pri ktorých lietadlá ozbrojených zložiek "zasievali" mraky a hmlu suchým ľadom, aby zistili, aké zmeny nastanú. Netrvalo dlho a vznikli plány na vyskúšanie experimentu s výsevom počas hurikánu. 

Dňa 12. 10. 1947 sa nad Floridu severovýchodným smerom presunul hurikán (Úrad pre hurikány vzdušných síl ho pomenovali ako "King"), ktorý na južný koniec krajiny zasieval tropické lejaky, ktoré spôsobili ničivé záplavy pretrvávajúce niekoľko dní. Lietadlo námorníctva B-17 preniklo hurikánom 415 míľ (667 km) východne od Jacksonville a do búrky rozprášilo niekoľko kilogramov drveného suchého ľadu, len aby sa zistilo, čo sa stane. Toto bol prvý pokus modifikovať či vytvoriť tropický cyklón.

 • 1961 - Projekt Stormfury - vykonalo ho niekoľko vládnych agentúr, vrátane Weather Bureau. Programom výskumu a modifikácie hurikánov ESSA/NAVY bolo pokúsiť sa masívne a opakovane zasadiť hurikány, aby sa zistilo, či je možné zmenšiť silu týchto búrok. V roku 1969, 18. augusta a 20. augusta, bol hurikán Debbie nasadený päťkrát počas osemhodinového obdobia. Boli to prvé takéto experimenty, ktoré vyvolali búrku viac ako raz za deň.

Ďalšie experimenty plánované na sezónu 1970 zahŕňajú nasadzovanie hurikánových dažďových pásov a dažďových sektorov a pokračovanie experimentov na líniách tropických kupovitých oblakov nesúvisiacich s hurikánmi.

 • 1961 - prezident J. F. Kennedy - vo svojom prejave v OSN o modifikácii počasia povedal: "Navrhneme ďalšiu spoluprácu medzi všetkými národmi pri predpovedaní počasia a nakoniec aj pri kontrole počasia" (video).

Zdroj: Anonym

 • 1962 - prezident USA Lyndon Johnson schvaľuje vojnu proti počasiu a vytvára predpoklady a základy pre vývoj meteorologického satelitu, ktorý umožní človeku určiť vrstvu mrakov na Zemi, a v konečnom dôsledku ovládať počasie, pretože kto ovláda počasie, bude ovládať svet. Vyhlásil, že naša budúcnosť závisí od toho, či sa ako prví zmocníme vesmíru. Ovládnutie vesmíru znamená ovládnutie sveta (video).

Zdroj: Anonym

 • 1967 - Operácia Popeye Vietnam - sa uskutočnila z Thajska nad Kambodžou, Laosom a Vietnamom. Sponzoroval ju minister zahraničných vecí USA Henry Kissinger a CIA bez povolenia vtedajšieho ministra obrany Melvina Lairda. Prísne tajné operácie modifikácie počasia vykonávali vojenské lietadlá WC-130 a stíhačky RF-4, ktoré rozprašovali jodid strieborný a jodid olovnatý do monzúnových búrkových mrakov.
 • 1969 - Henry Kissinger a Projekt CIA Nile Blue - embargo na kubánsky cukor - išlo o súčasť tajného projektu Pentagonu, ktorého cieľom bolo použiť prírodné zbrane (hurikány, tornáda, roztápanie polárnych ľadovcov) na destabilizáciu počasia v Sovietskom zväze, Číne, na Kube a ďalších komunistických krajinách s cieľom zničiť úrodu a zvýšiť silu predaja potravín USA.

Castro stanovil cieľ úrody na 10 miliónov ton cukru, no CIA po Castrových sľuboch rozhodla, že neúspech by demoralizoval ľud a kubánsky komunizmus by sa javil ako neúspešný. Výsev mrakov priniesol na Kubu erózne počasie a úroda cukru skutočne nesplnila svoj cieľ. Castro ponúkol rezignáciu, no zostal vo funkcii.


1974 - USA - Ford a ZSSR - Brežnev navrhujú zákaz vojny s počasím, čo deklarovali Dohovorom o zákaze vedenia vojny proti životnému prostrediu.


 • 1976 - ENMOD - Dohovor o úprave životného prostredia - 27. 10. 1975 vznikol Dohovor o zákaze vojenských alebo akýchkoľvek technických modifikácii na úpravu počasia a životného prostredia, ktorý bol schválený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov dňa 10. 12. 1976.

Dohovor OSN o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia modifikácie životného prostredia, ktorý nadobudol platnosť 5. 10. 1978, sa vzťahuje len na "rozsiahle, dlhodobé alebo závažné" modifikácie životného prostredia!

 • 1996 - vlastnenie počasia do roku 2025 - americké vzdušné sily snívajú o budúcich technikách boja proti počasiu. Vydávajú správu obsahujúcu fiktívne zobrazenia budúcich situácií a scenárov, aby si aj v budúcnosti udržali dominantné postavenie vo vzdušných a vesmírnych silách.
 • 1997 - Testovacie technologické sympózium - Dr. Arnold A. Barnes Jr. z USAF Phillips Lab predniesol prezentáciu, v ktorej hovoril o tom, že ovládnutie počasia do roku 2025 sa stane realitou. Táto prezentácia pred účastníkmi americkej armády vzdušných síl poukazovala na zámer používať čierny uhlíkový prach (oxid grafénu) na zasievanie oblakov pre vojenské účely.
 • 2008 - Seminár o úprave hurikánu sa zameral na: identifikáciu životaschopných hypotéz o modifikácii hurikánov, ktoré si vyžadujú ďalšie štúdium, pochopenie fyzikálnych procesov hurikánov vrátane ich počiatočného vývoja, mechaniky, životného cyklu, nestability a reakcií na vonkajšiu dynamiku a silu, pochopenie špecifických obáv DHS (Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť) týkajúce sa ohrozenia života a majetku hurikánmi spôsobenými vetrom, dažďom a búrkovou vlnou, definovanie potenciálnych špecifických faktorov, požiadaviek a rizík modifikácie hurikánov pre DHS a riešenie predpokladaného úsilia, nákladov, realizovateľnosti časových lehôt na vykonávanie hurikánových úprav.

Odzneli nasledujúce odporúčania ďalšieho postupu: terénne testy v obmedzenom rozsahu, a to testy výsevu soli, aerosól čierneho uhlíka (CBA), chladenie hornej časti oceánu, generátory iónov a monovrstvové filmy.

 • 2016 - John Brennan, riaditeľ CIA: "CIA sa obáva odhalenia vojnového počasia a podvodného geoinžinierstva." Popredný americký klimatológ uviedol, že sa cítil "vystrašený", keď sa ho tieňová organizácia, ktorá tvrdí, že zastupuje CIA, opýtala na možnosť ovplyvňovania a manipulácie počasia. Profesorovi Alanovi Robockovi pred tromi rokmi zavolali dvaja muži, ktorí chceli vedieť, či by odborníci dokázali odhaliť pokusy nepriateľských síl narušiť klímu v USA. Mal však podozrenie, že ich skutočným zámerom bolo zistiť, aké uskutočniteľné by mohlo byť tajné zasahovanie do klímy inej krajiny. Profesor z Katedry environmentálnych vied na Rutgersovej univerzite v New Jersey skúmal potenciálne riziká a výhody použitia stratosférických častíc na simuláciu účinkov vulkanických erupcií, ktoré menia klímu (video).

Zdroj: Anonym


Článok pokračuje: Geoinžinierstvo 2. časť - súčasnosť a Geoinžinierstvo 3. časť - HAARP.

Autor článku: @slovakia_geo.engineering (Telegram/Instagram)