Geoinžinierstvo 3. časť - HAARP.

28.12.2022

"Tichá vojna" - ovplyvňovanie počasia a klímy.

Predstavujeme vám poslednú 3. časť prednášky konanej dňa 24. 11. 2022 v Prešove na tému Geoinžinierstvo. Budeme sa venovať Vysokofrekvenčnému Aktívnemu Aurorálnemu (výskumnému) Programu pod názvom HAARP (High Frequency Active Auroral (research) Program).

Nakoľko je táto téma veľmi obsiahla, spomenieme len niektoré základné fakty.

Poďme však najprv trošku do histórie...

V jej úvode sa zmienime o historickom prínose srbského vynálezcu Nikola Teslu. Tesla okrem iných urobil úžasné objavy v používaní vzduchu ako prostriedku k zosileniu a prenosu energie z bodu "A" do bodu "B". V roku 1900 požiadal Tesla o patent na zariadenie "prenosu elektriny v prírodnom prostredí", ktoré je súčasťou patentu č. 787 412 z 18. apríla 1905 pod názvom: UMENIE PRENOSU ELEKTRICKEJ ENERGIE CEZ PRÍRODNÉ PROSTREDIE (éter).

Po jeho smrti však boli všetky Teslové záznamy zabavené a laboratória zničené, a to z dôvodu zrejmej možnosti použiť ich na vojenské účely. Dnes je Nikola Tesla považovaný za zneužitého génia svojej doby. Tento fenomén však predvídal a v predstihu vyskúšal niektoré z účinkov princípu zariadenia HAARP a iných utajovaných projektov, na ktorých pracoval. 

Teraz nahliadneme do niekoľkých patentov systémov súvisiacich so zariadením HAARP... 

Následne sa zahĺbime do zopár projektov zariadení HAARP...

 • 1963 - Projekt SURA - СУРА

Prvým zariadením bola Sovietska "SURA - СУРА" - Ionosférické vykurovacie zariadenie (Установка для нагрева ионосферы), nie americké zariadenie HAARP (Vysokofrekvenčný Aktívny Aurorálny (výskumný) Program - High Frequency Active Auroral (research) Program).

Nachádza sa v centrálnej zóne Ruska pri meste Vasilsursk v hustom lese cca 150 kilometrov od Nižného Novgorodu. ZSSR mal SURU vybudovanú tiež v regióne Charkov (Ukrajina) a v Dušanbe (Tadžikistan).

SURA bola financovaná sovietskym ministerstvom obrany a bola uvedená do prevádzky v roku 1981. Jej účelom bol výzkum chovania ionosféry a vplyvu nízkofrekvenčných vĺn na ionosféru. Realizácia projektu "SURA URAN-1" viedla k vzniku zariadenia pre ionosferické ohrievanie éteru.

Princíp fungovania komplexu SURA: úzky zväzok rádiových vĺn vysielaný zariadením s výkonom približne 200 MW je absorbovaný v zemskej ionosfére, čo spôsobuje jej ohrev a ďalšie lokálne poruchy. 

SURA objavila oscilácie neutrálnych častíc, ktoré vznikajú ako reakcia na poruchy nabitej plazmy. Tento objav ukázal, že ionosféra ovplyvňuje nižšie vrstvy atmosféry. Predtým sa vedci domnievali, že jednotlivé vrstvy atmosféry na seba vôbec nepôsobia, alebo pôsobia jednostranne - nižšie vrstvy na vyššie vrstvy.

Jedným z vedeckých cieľov zariadenia bolo vyvinúť princípy rádiovej komunikácie na veľké vzdialenosti vrátane komunikácie s ponorkami na ultradlhých rádiových vlnách, ktoré sa mali generovať pomocou ionosféry.

Technické údaje rádiového komplexu SURA: frekvenčný rozsah vykurovacieho zariadenia je od 4,5 do 9,3 MHz. Inštaláciu tvoria tri vysielače s výkonom 250 kW a sústava 144 dipólových antén s rozmermi 300 × 300 m, 83 dBW.

Komplex zahŕňa antény, budovu rádiového vysielacieho komplexu, transformátorovú stanicu, budovu laboratória a hospodársku budovu.


 • 1976 - 1989 DUGA 1 (Дуга) - Ruský ďateľ (Русский дятел) 

V tom čase boli rozmiestnené dva mimoriadne výkonné funkčné radary DUGA - jeden pri Černobyle a Černihive v ukrajinskej oblasti ZSSR a druhý vo východnej Sibíri. Bol to radarový systém používaný v ZSSR presahujúci horizont určený na skúmanie a pozorovanie stavu ionosféry. Slúžil ako súčasť siete včasného varovania protiraketovej obrany všetkých typov vzdušných cieľov nielen nad Európou, ale aj nad USA. Stanice fungovali na princípe fázovaného anténneho poľa od júla 1976 do decembra 1989.

Signál Ruského ďatľa bol najsilnejším zdrojom elektromagnetického žiarenia, aký kedy človek vytvoril. Vysielal v krátkovlných rádiových pásmach. Počas jeho prevádzky sa pri vysokofrekvenčných rádiových vlnách objavovali ostré, opakujúce sa klopkacie zvuky s frekvenciou 10 Hz. Náhodné frekvenčné skoky často rušili rádiové vysielania, zaoceánsku komerčnú leteckú komunikáciu a televízne prenosy, čo viedlo k tisíckam sťažností v mnohých krajinách po celom svete. Navyše 10 pulzov za sekundu a 40 miliónov wattov sú psychoaktívne.

Gorbačov zastavil prácu komplexu. Po rozpade ZSSR boli všetky tieto stanice zatvorené a zariadenia boli tajne predané do zahraničia. Za Jeľcina USA ponúkli v oblasti výskumu ionosféry sovietsko-americkú spoluprácu. Americká delegácia navštívila SURU, ZSSR ich so všetkou "láskavosťou" oboznámil s potrebnou dokumentáciou, no Američania následne spoluprácu so ZSSR odmietli.


 • 1987 - Projekt výskumu zariadenia HAARP (Vysokofrekvenčný Aktívny Aurorálny (výskumný) Program - High Frequency Active Auroral (research) Program)

Pri zhotovení konštrukcie zariadenia HAARP boli použité technológie amerického fyzika Bernarda Eastlunda, ktorý ich v 80. rokoch vyvinul a nechal si ich patentovať.

Podľa mnohých výskumníkov dňa 11. 8. 1987 práve týmito patentami US-4686605 (Metóda a zariadenie na zmenu oblasti v zemskej atmosfére, ionosfére a/alebo magnetosfére), 5003186 (Stratosferický Welsbach výsev - metóda, ktorá je výsledkom prítomnosti plynov zachytávajúce teplo v atmosfére, t. j. skleníkový efekt), 4712155 a 5038664 , je možné označiť začatie výstavby zariadenia HAARP. Popis uvedených cieľov a pracovných metód však vysoko prekračoval rámec výskumu.

Patent tiež odhaľuje radu vojenských aplikácií vrátane zlepšenia a narušenia komunikácie, kontrolu navádzacích systémov lietadiel a rakiet, zničenie radarov, zničenie balistických striel, úpravu klímy, prenos častíc veľkosti mikrónov a molekulárnych zmien v atmosfére. Všetky tieto aplikácie sú v patente uvedené! 


 • 1988 - NEXRAD Radar (WSR-88D)

NEXRAD, tiež známy ako WSR-88D (Weather Survellance Radar; D znamená Doppler), je radarová sieť prevádzkovaná Národnou meteorologickou službou (NWS) v USA uvedená do prevádzky v roku 1988. Niektoré tieto zariadenia prevádzkuje aj ministerstvo obrany a FAA. 

Všimnite si nezvyčajný vzor oblakov na oblohe v bezprostrednej blízkosti RADARu. 

Mapa USA, na ktorej môžete vidieť, kde všade sa nachádzajú tieto radary.

Takéto enormné množstvo frekvenčného prenosu sa očividne nepoužíva pri monitorovaní počasia, ale skôr pri manipulácii s počasím (ionizovaním plazmy), vytváraním elektromagnetických - frekvenčných vĺn NEXRAD, vytváraním rotujúceho víru pre hurikány, frekvenčnou aktiváciou umelého jadra ľadu a iné.


 • 1992 Aljaška - súčasnosť HAARP (Vysokofrekvenčný Aktívny Aurorálny (výskumný) Program - High Frequency Active Auroral (research) Program)

Táto základňa sa nachádza na Aljaške v oblasti Gakona. Je prevádzkovaná vzdušnými silami USA spolu s University of Alaska Fairbanks. Táto univerzita získala výskumné vybavenie HAARP od vzdušných síl v auguste 2015 na základe dohody o partnerstve v oblasti vzdelávania. Geofyzikálny inštitút UAF prevádzkuje HAARP na základe dohody o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja. Ďalšie trochu menšie zariadenie takéhoto typu je tiež v meste Arecibo v Nórsku, tretie je v Portoriku.

HAARP vysiela elektromagnetické vlnenie do ionosféry. Ionosféra funguje predovšetkým ako gigantická "anténa", pomocou ktorej je možné signál zamerať na ktorékoľvek miesto na Zemi. Systém pokrýva plochu asi 13 hektárov a je tvorený 180 anténami, z ktorých každá má dva dipólové prenášače s výkonom 10 000 W. Vysielač vysiela nepretržitým alebo prerušovaným signálom s výkonom 3,6 MW (3,6 milióna wattov). Antény majú dve frekvenčné nastavenia, a to 2,8 až 7 MHz a 7 až 10 MHz, ktorého elektromagnetický "obraz" je možné sledovať opticky alebo pomocou VF/UHF radarov a HF prijímačov.

Pokiaľ bude za vhodných podmienok celý výkon HAARPu zamierený na jediný bod oblohy, pôvodný signál sa zosilní až tisíckrát. Aby ste si urobili predstavu, je to zhruba dvojnásobok výkonu všetkých vodných elektrární v Českej republike dohromady.

Zdroj (video): Anonym

Súčasťou zariadenia HAARP je množstvo vedeckých prístrojov, ale ten, ktorý najviac uchvacuje predstavivosť konšpiračných teoretikov, je IRI (Ionospheric Research Instrument - Ionosférický výskumný prístroj). Je najvýkonnejším vysokofrekvenčným rádiovým vysielačom na svete, ktorý sa používa na interakciu s ionosférou.

Ionosféra je najvzdialenejšia vrstva zemskej atmosféry. Začína vo výške asi 50 kilometrov (30 míľ) nad zemským povrchom a obsahuje atómy a molekuly, ktoré sú ionizované (to znamená, že strácajú elektrón a sú kladne nabité) ultrafialovým svetlom Slnka. Ionosféra je pre rádiokomunikáciu mimoriadne dôležitá, pretože nízke rádiové frekvencie sa odrážajú od ionosféry, čo umožňuje komunikáciu na veľké vzdialenosti. Ionosféra je tiež miesto, kde sa vyskytuje polárna žiara, keď sa častice slnečného vetra zrazia s atómami kyslíka a dusíka .

Cieľom HAARPu je monitorovať (ovládať) procesy v ionosfére pomocou rozpášených chemických dlhotrvajúcich stôp (chemtrails - geoinžinierstvo), ovplyvňovať prirodzenú interakciu Slnka rovnakým spôsobom, ako ionosféra ovplyvňuje rádiové signály a vyvinúť technológiu na lepšiu kompenzáciu týchto účinkov pre kvalitnejšiu, presnejšiu a spoľahlivejšiu komunikáciu s dokonalejšími vlastnosťami, silou signálu, dosahom atď. vrátane technológií na schopnejšie skenovanie pod hladinou mora alebo pod zemským povrchom. 

Zdroj (video): Anonym

Zdroj (video): Anonym

Toto je simulácia vzoru lúča, ktorý môže byť vytvorený pomocou IRI - Ionosférický výskumný prístroj (Ionospheric Research Instrument) v riadiacej miestnosti v zariadení High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) v Gakone na Aljaške.

HAARP technológia dokáže vytvoriť AIM - Umelé ionosférické zrkadlo (Artificial Ionospheric Mirror) zložené z vrstvy plazmy, ktorú možno nakláňať. Používa sa podobne ako ionosféra na odrážanie rádiofrekvencie na veľké vzdialenosti. Naklápacie AIM sa vytvára pomocou vykurovacej antény riadenej fázovo a frekvenčne. Fázový posun vyhrievacej antény skenuje lúč, ktorý maľuje vrstvu plazmy. Frekvencia sa mení tak, aby sa stále vo väčších výškach preorientovala a naklonila vrstva plazmy.


 • Čínsky projekt zariadenia HAARP

Hlavným účelom tohto programu je študovať ionosféru nad Juhočínskym morom. 

Rozptylový radar pre vojenské a meteorologické účely.

Tieto radary používa čínska armáda na úpravu počasia nad čínskymi mestami a na vyvolanie dažďa v suchých oblastiach.

Projekt viedol profesor Wan Weixing, oceňovaný výskumník, ktorý sa podieľal na mnohých projektoch ionosférickej obrany. Vo výskumnej práci uverejnenej v domácom časopise v roku 2014 Wan spomenul experiment čínskych vedcov, ktorí pomocou silných radarových vĺn ohrievali veľkú oblasť v ionosfére. Podľa článku počítačové simulácie naznačujú, že táto technológia by mohla zmeniť teplotu a hustotu elektricky nabitých častíc na ploche veľkej ako mesto.

Čínska armáda financovala veľké množstvo výskumov ionosférických zbraní. Medzi ne patrilo aj letecké zariadenie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby vo vysokých vrstvách atmosféry vypúšťalo veľké množstvo chemikálií a vytváralo komunikačnú "čiernu dieru" nad nepriateľskými silami. V tomto prípade by chemikálie zmenili ionosféru tak, aby blokovali rádiové vlny. Mohli by byť tiež navrhnuté tak, aby umožňovali komunikáciu s ponorkami a prechod určitých signálov ako napr. extrémne nízkofrekvenčných vĺn generovaných satelitmi cez ionosféru. 

Bezprostredné obavy o bezpečnosť vyvoláva rozmiestnenie silného elektromagnetického zariadenia na ostrove Hainan, obľúbenej turistickej destinácii známej ako čínsky Havaj.


 • Utajovaná čínska vojenská komunikačná základňa v Argentíne

Vojenskú komunikačnú základňu v Neuquéne poskytla argentínska vláda Číne na 50 rokov.

Prístup k zariadeniam má iba personál povolaný pekingskou armádou a členovia čínskeho režimu. Čínska vojenská základňa na argentínskej pôde vyvolala veľké obavy v Európe i Spojených štátoch. 


 • Slovenské rádiolokátory

Vedia tieto rádiolokátory ovplyvňovať počasie? Na túto otázku si po prečítaní tohto článku urobte vlastný názor každý sám...

Rádiolokátory, ktoré vysielajú elektromagnetické - frekvenčné - radarové vlny majú malý vplyv na čistú vodnú paru, a preto sú potrebné welsbachove materiály ako napr. bárium, hliník a stroncium v ​​chemtrails (chemických dlhotrvajúcich stopách) (patent USA 5 003 186 Stratosférický Welsbach výsev - metóda, ktorá je výsledkom prítomnosti plynov zachytávajúcich teplo v atmosfére, t. j. skleníkový efekt), na ktoré potom môžu pôsobiť frekvencie vysielané radarmi (HAARP).

Bárium, hliník, thórium a selén sú spracované do podoby submikrometrových častíc, ktoré sú rozprašované z vysoko letiaceho lietadla a ionizované pomocou špecifického elektrického náboja. Musíme zdôrazniť, že ionizácia umožňuje týmto špecifickým ťažkým kovom plávať vo vzduchu po dlhú dobu. Tieto nanočastice naväzujú na seba vlhkosť. Elektricky nabitá časticová matrica je tak vhodná pre ovládanie rádiofrekvenčného poľa. Uvedené ťažké kovy môžu teoreticky blokovať a odrážať slnečné svetlo pred vstupom do zemskej atmosféry a odraziť tak 1 - 2 % z UV žiarenia späť do vyšších sfér étera, vďaka čomu dôjde k poklesu UV žiarenia na Zem.

Umiestnenie meteorologických rádiolokátorov SHMÚ. Čierne - pôvodné radarové body, modré - nové radarové body. Na pravom obrázku je zaznamenané ovplyvňovanie počasia rádiolokátorom Malý Javorník.

Meteorologický rádiolokátor patrí k najefektívnejším dištančným zariadeniam na meranie oblačnosti a zrážok. Pre synoptickú meteorológiu poskytuje užitočnú informáciu o búrkach a javoch s nimi spojených a o zrážkach v efektívnom dosahu 150 - 250 km od rádiolokátora.

Slovenskú rádiolokačnú sieť tvoria v súčasnosti oficiálne štyri meteorologické rádiolokátory Meteor 735 CDP10 od výrobcu Selex-Gematronik. O ďalších nových rádiolokátoroch sa nerozpráva. Pracujú na vlnovej dĺžke 5 cm (C pásmo). Sú vybavené dopplerovským módom na meranie radiálnej rýchlosti a polarimetrickým režimom merania, ktorý umožňuje rozlišovať druh detekovaných hydrometeorov a presnejšie meranie atmosférických zrážok. Rádiolokátory boli nainštalované v roku 2015 v rámci projektu budovania protipovodňového a varovného systému POVAPSYS.

...pravdepodobne: ide o javy pozorovateľné v produkte Maximum (maximálna odrazivosť vo vertilkálnom stĺpci): A - kružnice okolo rádiolokátora vznikajúce detekciou vrstvy oblačnosti pri vysokých eleváciách antény, B - falošne lokalizované odrazy od intenzívnych búrok nachádzajúcich sa mimo dosahu rádiolokátora (second-trip echá), C - zvýšená rádiolokačná odrazivosť vo vrstve topenia (bright band), D - chybná korekcia útlmu radarového lúča v zrážkach vplyvom rušenia rádiolokátora zariadením RLAN


 • Selex RAT-31DL Sokolnice Česká republika

NATO radar Sokolnice využíva anténny systém s fázovanou anténou s geodetickou guľou (PATENT US-6292134B1 - Anténny systém s fázovanou anténou s geodetickou guľou). Tieto gule sú veľmi výkonné a majú široké spektrum použitia. Nachádza sa na južnej Morave juhovýchodne od Brna. Čo všetko sa ľuďom nepovie? Miestny záhradník potvrdzuje: "Odkedy je tam radar, počasie je čudné..."

Zariadenie je schopné zaznamenávať a sprevádzať ciele (elektromagnetické žiarenie) do vzdialenosti 400 km, do výšky 30 km, označuje vzdialenosť, smer a nadmorskú výšku (3D radar).

Radarové zariadenie s polovodičovou technológiou má aktívne fázové pole s anténnou plochou 77 m² (cca 5 x 5 m), pracuje s 32 radmi po 52 dipóloch a s 32 vysielacími/prijímacími modulmi s prenosovým výkonom 2 kW, pulzným výkonom 84 kW a frekvenčným rozsahom 1,2 - 1,4 GHz. Celoplošné vyhľadávanie 360° sa vykonáva s ôsmimi nezávislými lúčmi v pásme D pri 6 otáčkach za minútu, vertikálne otáčanie lúčov sa vykonáva pomocou elektronického fázového posunu.


 • Zariadenie SBX-1 HAARP - 2006 - súčasnosť

Námorné prenosové platformy SBX-1 HAARP sa použivajú na úpravu počasia, tvorbu povodní, tornád, zemetrasení, dokážu ochladzovať, alebo otepľovať klímu. Patent bol ukradnutý N. Teslovi.

História SBX-1: v auguste 2002 získala spoločnosť Boeing od MDA kontrakt v hodnote 31 miliónov dolárov na dohľad nad vývojom nového námorného radarového systému pre svoje BMDS. V januári 2003 vláda USA kúpila 50 000 ton poloponornej námornej plošiny od nórskej spoločnosti Moss Maritime na integráciu radarového systému. V júli 2005 bolo plavidlo oficiálne pomenované ako Sea-Based X-Band Radar-1 (SBX-1) od MDA. SBX-1 prešiel pred vstupom do služby sériou námorných skúšok a cvičení v Mexickom zálive a Tichom oceáne. Plavidlo SBX bolo v decembri 2011 prevedené pod velenie vojenských námorných plavidiel.

Vláda USA tvrdí, že námorné plavidlo SBX-1 je pre komunikáciu a radarovú protiraketovú obranu. GPS môže odhaliť vypustenie rakiet, takže SBX-1 môže mať aj túto schopnosť, ale skôr zbytočnú, keďže GPS sa na to už používa. SBX-1 HAARP plavidlo, boj proti počasiu a psychotronická zbraňová platforma, dokáže vyvolať zemetrasenie prostredníctvom rezonancie vyvretých hornín pri frekvencii 70,3 Hz nasmerovanej do litosféry lomom frekvencií z ionosféry, dokáže meniť prúdenie vzduchu v kombinácii s výsevom rozprášených chemických dlhotrvajúcich stôp - chemtrails, chemických oblakov, pomocou rôznych typov počasia proti ľudstvu a nakoniec sa zamerať na vlny mysle vytvárajúce správy, na aplikáciu ovládania myšlienok pri dvojitom vstupe 3 - 4 kHz spolu s 15 kHz frekvenciou, ako aj na šírenie šumu v uších, čím sa naruší ušný bubienok pomocou frekvencií (medzi 100 Hz - 11 000 Hz) i ako stresor. 

Toto je možno jedna zo zbraní, ktorá je tiež implementáciou Agendy 21 OSN. Ako niektorí vedia, ale aj nevedia, SBX-1 je aplikovaná vojna proti ľudstvu s cieľom depopulácie, ktorá zapadá do Agendy 21 OSN, pretože mnohé vlády, ako napr. tá v USA s tým súhlasila. SBX-1 je tiež ekonomickým ničiteľom zameraným na katastrofy. 

Zdroj (video): Anonym

Zdroj (video): Anonym


A aký vply má vysokofrekvenčné zariadenie HAARP na náš mozog?

Elektromagnetické pole je všade okolo nás. Prestupuje svetlom, teplom či rádiovými vlnami. Pomocou elektromagnetických vĺn ohrievate jedlo v mikrovlnnej rúre, voláte mobilným telefónom, alebo sledujete televíziu. Stretnete sa s nimi aj v medicíne. Desiatky rokov trvá diskusia o zamorení atmosféry elektrosmogom. Čoraz väčšia časť populácie trpí zdravotnými problémami. Mnohí pociťujú nepochopiteľné závrate, bolesti hlavy a očí, trpia nespavosťou a celkovou vyčerpanosťou. 

Faktom je, že počas studenej vojny Sovieti i Američania intenzívne pracovali na ovplyvňovaní ľudskej mysle pomocou drog, elektrošokov a rádio-frekvenčných vĺn. Teoreticky by HAARP mohol vlnami na frekvenciách zodpovedajúcich frekvenciám ľudského mozgu pôsobiť na chovanie ľudí, a to aj na pomerne rozsiahlom území.

Elektromagnetické vlny vysielané mozgom pokrývajú spektrum nazývané často ELF (Extreme Low Frequencies, teda extrémne nízke kmitočty) a sú vymedzené približne od 0,5 do 40 Hz.

Spektrum ELF sa ďalej delí na štyri časti, ktoré charakterizujú štyri stavy (hladiny) mysle:

Gama vlny (40 - 100 Hz): sú dominantné v situáciách, kedy vystavujeme náš mozog náročným úlohám. Napríklad pri trénovaní na Menteme (psychologické cvičenia) . Gama frekvencia hrá dôležitú úlohu pri učení a pamäti.

Beta vlny (13 až 40 Hz): ide o "normálnu" hladinu, v ktorej sa nachádzame po drvivú väčšinu bdelého stavu. Okolo maximálnych frekvencií (cez 30 Hz) sa nachádzajú tzv. negatívne pocity (podráždenie, agresia, zlosť, strach, stres).

Alfa vlny (8 až 13 Hz): ide o uvoľnený, ale sústredený stav. Do neho sa dá dostať predovšetkým hypnózou alebo meditáciou, no niektorí ľudia sú toho schopní aj jednoduchým pretočením očí smerom nahor. Informácie, ktoré sú nám oznámené v hladine alfa, sa do pamäte zapisujú veľmi spoľahlivo a pevne (jedná sa o druh podprahového vnímania - človek si neuvedomuje proces učenia, ale len jeho výsledky).

Theta vlny (4 až 8 Hz): ide o stav veľmi hlbokého sústredenia, ktoré možno docieliť pokročilou meditáciou alebo intenzívne prežívanou modlitbou. Pokiaľ máte záujem ho vyskúšať, dobrou možnosťou sú východné systémy cvičenia typu jogy alebo tai-či.

Delta vlny (0,5 až 4 Hz): donedávna platila téza, že hladina delta sa dostavuje iba počas najhlbšieho spánku. Najnovšie výskumy však ukázali, že tí najmúdrejší kňazi ázijských náboženstiev (napr. niektorí jogíni alebo lámovia) sú schopní sa do nej dostať sériou fyzických a psychických cvičení, a nielen to. Dokážu v tomto stave dokonca komunikovať s okolím a po "prebudení" si všetko jasne vybavujú.

Čo sa týka ovplyvňovania činnosti mozgu elektromagnetickým vlnením - určite je možné, a dokonca sa celkom bežne vykonáva. Máme napr. na mysli tzv. psycho-volkmeny, ktoré sa už niekoľko rokov veľmi úspešne predávajú. Na pohľad skutočne pripomínajú prenosné prehrávače kaziet, ale ich "slúchadlá" sú v skutočnosti dva póly malého vysielača na frekvencii okolo 10 Hz. Správne, jedná sa o alfa-vlny. Stačí si psycho-volkmen nasadiť, spustiť ho a upokojiť sa. Za niekoľko sekúnd bude váš mozog "naladený" na príslušnú frekvenciu a vy sa ocitnete v hladine alfa.

Ale len veľmi ťažko by bolo možné človeka "spracovať" natoľko, aby ho následne bolo možné diaľkovo ovládať, tak ako si to predstavuje Gordon Thomas v románe "Hlasy v tichu". Vyššie stavy mysle ešte neznamenajú, že jedinec zabudne na svoje zásady, názory a presvedčenia. Ako väčší problém vidíme skôr úplne najnižší stav mysle, teda frekvenciu cez 30 Hz. Pokladáme za veľmi pravdepodobné, že elektromagnetickým vlnením na týchto kmitočtoch by naozaj šlo vyvolať, a to aj u väčšieho množstva osôb zároveň, strach alebo agresivitu. Iste nie je potrebné podrobne popisovať, aký efekt by mal hromadne vnímaný pocit strachu na armádu pripravujúcu sa na boj.

Nestálosť v mozgovom rytme koreluje tiež s tikom, agresívnym správaním, zlosťou, záchvatmi paniky, so spánkovým apnoe (poruchou dýchania pri spánku), hučaním v ušiach, epilepsiou, bipolárnymi poruchami, anorexiou/bulímiou, diabetes, hypoglykémiou a výbušným správaním (autor: Lukáš Visingr).

Centrum pre pokročilú elektroniku GE na Cornellovej univerzite a dodávateľ pre Úrad pre námorný výskum v roku 1958 zistili, že ľudský sluchový systém reaguje na elektromagnetickú energiu v nízkovýkonnom rádiofrekvenčnom spektre, ktorá je oveľa nižšia ako úroveň potrebná na biologické poškodenie. Citácia: "Ľudský sluchový systém a stolové rádio sa môžu líšiť len rádovo, pokiaľ ide o citlivosť na rádiofrekvenčnú energiu."

Dr. Frey navrhol stimuláciu nervového systému bez poškodenia spôsobeného elektródami. Napísal dve štúdie: 1. Sluchový účinok mikrovĺn a aplikácie, 2. Ľudská sluchová odozva na modulovanú elektromagnetickú energiu.

Správa od Dr. Persingera zase spočíva v tom, že celé ľudstvo môže byť ovládané pomocou elektromagnetických efektov prilepených na televízne, mobilné alebo rádiové siete alebo iné technologické prostriedky.

Ako pozitívne vplývať na mozgové vlny?

Tradičné východné metódy ako je meditácia a joga trénujú mozgové vlny dovtedy, kým sa nedostanú do rovnováhy. Ak sa chceme pokúsiť vyriešiť určitú ťažkosť, alebo jemne vyladiť svoju funkciu mozgu, najmodernejšie metódy jeho tréningu, ako je napr. EEG biofeedback, prinášajú cielené, rýchle a trvalé výsledky. Umožnia naučiť sa ovládať vlastnú elektrickú aktivitu mozgu. Dosiahnutý efekt je trvalý, podobne ako schopnosť písania, čítania, či bicyklovania.

Mozgové vlny sú súčasťou elektromagnetického poľa, ktoré vznikajú okolo mozgu vďaka elektrickej aktivite neurónov. Prístroj EEG dokáže rozlíšiť veľa rôznych vĺn, pričom najčastejšie sa spomína päť z nich - Alfa, Beta, Gama, Delta a Theta. Počas nášho života sú aktívne všetky, jedna však býva v závislosti od okolností dominantnejšia. A ktorá z nich to je, záleží na našom psychickom rozpoložení. Mozgové vlny meriame v jednotkách Hertz (Hz). Čím viac Hz, tým "divokejšia" je vlna aj naše duševné naladenie. Napríklad 10 Hz znamená, že krivka dosiahne 10 kmitov za sekundu.


V poslednej časti tohto článku si uveďme ešte zopár faktov o ničivom zemetrasení v Japonsku v r. 2011 a najsilnejšom tornáde v Českej repulike v roku 2021.

 • Japonsko 2011 

Údaje magnetometrie ukazujú, že zemetrasenie v Japonsku v roku 2011 bolo umelo vyvolané!

Podľa Dr. Salla bola jadrová katastrofa vo Fukušime výsledkom použitia geofyzikálnej superzbrane HAARP proti Japonsku. V Japonsku 11. marca 2011 o 5:46:23 UTC americké letectvo a námorníctvo poskytli vizuálny obraz toho, čo spôsobilo zemetrasenie namerané seizmografom merajúcim silu a rýchlosť seizmických vĺn o veľkosti 9,0 Richterovej magnitúdovej stupnice.

Vidíte frekvenčný spektrogram emisií zaznamenaný indukčným magnetometrom HAARP počas zemetrasenia v Japonsku 11. marca 2012 a katastrofy v jadrových reaktoroch vo Fukušime. Vertikálna červená čiara odráža moment, kedy došlo k zemetraseniu.

Tento spektrogram (frekvencia a čas) ukazuje indukčným magnetometrom zachytávajúce zmeny v ultranízkych (ULF - Ultra Low Frequency) frekvenciách v rozsahu od 0 do 5 Hz v geomagnetickom poli (magnetosfére) Zeme.

Ak sa pozriete na spektrogram HAARP, môžete vidieť, kedy došlo k zemetraseniu (vertikálna červená čiara) a čo sa stalo predtým a potom. Na spektrograme je vidieť žiarenie s konštantnou frekvenciou 2,5 Hz registrované magnetometrom. Signál s frekvenciou 2,5 Hz je dôkazom toho, že bolo vyvolané zemetrasenie. Tento signál zemetrasenia je zaznamenaný na diagrame pred, počas a po zemetrasení. 

11. marca 2011 sa 2,5 Hz signál šíril a registroval sa v čase od 0:00 približne do 10:00. Keďže s istotou vieme, že zemetrasenie v Japonsku trvalo len niekoľko minút, prečo bol signál zemetrasenia s frekvenciou 2,5 Hz zaregistrovaný na seizmografe 10 hodín? Pretože anténny systém s fázovou sústavou HAARP vysielal (vyžaroval) signál na frekvencii 2,5 Hz, a to spôsobilo zemetrasenie v Japonsku a následné cunami. 

Ak pôjdete na oficiálne stránky HAARP, môžete sa sami presvedčiť, že signál 2,5 Hz sa vysielal nielen 10 hodín, ale neustále sa vysielal už 2 dni pred zemetrasením.

Vysielanie signálu začalo 8. marca 2011 tesne pred polnocou. Signál 2,5 Hz, ktorý spôsobil zemetrasenie, bol vysielaný počas 9. marca a 10. marca 2011. Aj keď sa 9. a 10. marca zobrazuje signál s frekvenciou 2,5 Hz, na východnom pobreží Japonska nedošlo k žiadnym zemetraseniam. 

Čo znamená prenos signálu 2,5 Hz? Rezonančná frekvencia zemetrasenia HAARP zariadenia je 2,5 Hz. Vedci pracujúci pre armádu Spojených štátov to objavili pomocou fázovaného anténneho systému HAARP na Aljaške. Vlastné grafy HAARP naznačujú, že počas troch dní zemetrasenia sa vyskytovali neustále . S istotou vieme, že to tak nebolo. 

Údaje z magnetometra HAARP poskytujú dôkaz, že zemetrasenie v Japonsku nebolo prirodzeným zemetrasením, bolo spôsobené človekom, účelovo a umelo vyvolané. Tieto údaje nám ukazujú, že vojenské zariadenie HAARP vysielalo signál so známou frekvenciou zemetrasenia, aby spôsobilo masívne zemetrasenie. 

Ak by sa jednalo o prírodné zemetrasenie, ktoré sa vyznačuje tzv. šelestami, tieto trvajú niekoľko dní, potom nastane zemetrasenie a potom opäť nastanú šelesty, takže na sejzmografe máme zápis od niekoľko hodín do niekoľko desiatok dní. 

Na druhej strane, všetky umelo vyvolané zemetrasenia začínaju akoby odrazu, to znamená, že máme dočinenia s niekoľko minutovým alebo niekoľko hodinovým zatrasením bez akýchkoľvek šelestov pred či po zemetrasení. Všetky prírodné zemetrasenia sa odohrávaju v hĺbke približne 100 km a tie umelo vytvorené v hĺbke približne 10 km. 


 • Najsilnejšie tornádo v ČR - Hodonínsko a Břeclavsko 24. jún 2021

Počasie od pondelka 21. do piatku 25. júna určoval zvlnený studený front, ktorý sa stretol s vysokými teplotami z východnej časti územia. Jednotlivé modely na celé obdobie predpovedali silný výskyt búrok. Už 19. júna sa objavilo v predpovedi CHMÚ prvé varovanie. Ďalšie výstrahy boli vydané aj v rámci systému integrovanej výstražnej služby (SIVS), ktoré upozorňovali na nebezpečné javy.

Odborníci v správe potvrdili, že išlo o tornádo kategórie F4 Fujitovej stupnice. Podľa tejto kvalifikácie dosahuje vietor v nárazoch rýchlosť 330 až 420 km/h. Dokáže zbúrať aj dobre postavené domy a odfúkne tie so slabšími základmi vrátane áut. Dráha tornáda bola, podľa Českého hydrometeorologického ústavu, 26 km dlhá a 500 m široká.

Vytvorila sa bublinová oblačnosť (mammatus) ako dôsledok mikrovlnného ohrevu Ionosféry. Lúč rádiofrekvenčného dela mohol byť teoreticky namierený príliš dlho a intenzívne, čo viedlo vo štvrtok večer k vysokému nasýteniu bublín vodou do takej miery, že pri prechode frontového systému z juhozápadu došlo k vytvoreniu supercely a následného tornáda.

Zdroj (video): Anonym

Miestni obyvatelia tvrdia, že pred začiatkom búrky sa im v sudoch na dažďovú vodu tvorili na hladine kruhy, akoby v sudoch rotovali nejaké malé častice a vytvárali vodné kolesá, teda typické kruhové vlny. To by ukazovalo znova na rádiofrekvenčný lúč zo stacionárnej dráhy, ktorý rozkmitáva mikroskopické kovové častice.

Hovorkyňa záchranárov z Juhomoravského kraja Michaela Bothová potvrdila, že zaznamenali tri obete na životoch a okolo 200 zranených osôb. Masívne poškodených bolo podľa hovorcu juhomoravských hasičov Jaroslava Mikoška sedem obcí. Medzi najviac zasiahnuté patrili Hrušky na Břeclavsku. Polovica obce bola zrovnaná so zemou, uviedol zástupca tamojšieho starostu s tým, že autá vietor odhadzoval k domom a kostol skončil bez strechy. 

V Hodoníne boli popadané drôty a časť domácností bola bez elektriny. Škody sa odhadovali minimálne do výšky 15 miliárd českých korún (približne 589 miliónov eur), uviedol hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich. Vláda podporila aj uvoľnenie sumy 1,5 miliardy korún (59 miliónov eur) podľa skutočných škôd pre poľnohospodárov, lesníkov a potravinárov, ktorých zasiahlo tornádo. Peniaze sa podľa ministerstva poľnohospodárstva mali použiť ako kompenzácia za zničené chmeľnice, vinice, sady, polia, uhynuté zvieratá či zdevastované haly a hospodárske budovy.


Je dôležité si uvedomiť, že na celom svete existuje globálna sieť takýchto vysoko deštrukčných zariadení HAARP pre prenos rádiofrekvenčných ohrievačov ionosféry. 

Chcem pripomenúť, že hovoríme o najvýkonnejšom vysokofrekvenčnom generátore na svete. HAARP teraz prevádzkuje 720 rádiových vysielačov, ktoré napájajú 5 dieselových generátorov lokomotív. Za jednu hodinu prevádzky stanice spália generátory 600 galónov (asi 2,27 tony) paliva!!!

Radarové zariadenia HAARP sú rozptýlené po celom svete (www.scmp.com).

Hlavnými úlohami HAARP (vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn) je ich použitie na prieskum a ovplyvňovanie vyšších vrstiev zemskej atmosféry najmä pomocou rozprášených chemických dlhotrvajúcich stôp - chemtrails (výskum šírenia a rušenia rádiových vĺn, komunikácie a navigácie, cielené vyvolávanie prírodných katastrof po celej Zemi).

Najväčšie zariadenia HAARP môžu generovať a prenášať extrémne nízkofrekvenčné vlny na veľké plochy. Pretože majú moc preniknúť vodou, zemskou kôrou a ľudskou lebkou, niektorí pozorovatelia varovali, že vlády môžu túto technológiu použiť nielen na spustenie búrok, hurikánov, povodní, vyvolanie sucha či zemetrasení, ale aj na kontrolu mozgu, psychiky a celkového emocionálneho stavu ľudí. 

Väčšina vedcov, politikov a rôznych inštitúcií hlavného prúdu však odmietajú takéto obavy a "konšpirácie", pričom tvrdia, že táto technológia sa doteraz používala na prieskum počasia v atmosfére a na podporu určitých vojenských zariadení. Je potrebné si uvedomiť, že pre ovplyvňovanie a manipuláciu s počasím je potrebné rozprášiť chemické nanočasticové zložky, o ktorých sme už písali v 2. časti tohoto seriálu o Geoinžinierstve.

Nesmieme byť preto ticho! Nesmieme sa iba nečinne prizerať! Musíme dať vedieť, že o tom všetkom vieme a vôbec nám nie je ľahostajné, čo sa okolo nás deje! Pri použití klimatických zbraní totiž nie je možné predvídať výsledok...

Dôkazy sú jasné a jednoznačné! Nad našimi hlavami sa deje niečo, čo nie je v súlade s prirodzenými prírodnými zákonmi a javmi. Deje sa niečo, čo poškodzuje človeka, zvieratá a celý ekosystém našej prekrásnej planéty.

Chemické dlhotrvajúce mraky ovplynené zariadením HAARP.

Zdroj (video): Anonym

Zdroj (video): Anonym


V závere každému, kto pochybuje o existencii fenoménu geoinžinierstva/modifikácie počasia, ponúkame rozsiahly americký zoznam patentov na zariadenia a procesy používané práve v takýchto programoch spolu so zdrojmi, z ktorých sme čerpali.

Ďakujeme vám za trpezlivosť pri čítaní našej 3-dielnej série článkov o Geoinžinierstve "Tichá vojna" - ovplyvňovanie počasia a klímy : Geoinžinierstvo 1. časť - história, Geoinžinierstvo 2. časť - súčasnosť a Geoinžinierstvo 3. časť - HAARP.

Spolu si poprajme krajšie zajtrajšky, zdravý a harmonický svet pre naše budúce generácie.

Pokiaľ by ste mali nejaké nové informácie, prípadne otázky, prosím, napíšte na email geoengineering.slovakia@gmail.com

Ďakujem!

ZDROJE:

 • https://rumble.com/vj8mqh-haarp-dokument - HAARP dokument STV (2006)
 • https://otevrisvoumysl.cz/prof-rndr-anna-strunecka-co-dela-chemtrails-s-vasim-mozkem/
 • https://www.infovojna.bz/article/geo-inzenyrstvi-a-hrozba-jeho-zneuziti
 • https://haarp.gi.alaska.edu/2022openhouse
 • https://podarilove.ru/sk/amerikanskii-issledovatelskii-kompleks-na-alyaske-amerikanskoe/
 • https://www.vn-experimenty.eu/vn-experimenty/plasmoid.html
 • https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetr%C3%B3n
 • https://patents.google.com/patent/US4686605A/en
 • https://patents.google.com/patent/US5038664A/en
 • https://www.aktuality.sk/clanok/224562/superzbran-haarp-vyrobila-mrak-vo-vyske-170-km/
 • https://www.weathernationtv.com/news/70th-anniversary-first-hurricane-seeding-experiment/
 • https://esrl.noaa.gov/
 • https://haarp.gi.alaska.edu/
 • https://www.geoengineeringwatch.org/an-extensive-list-of-patents/
 • https://www.military.cz/usa/weapons/haarp/HAARP.htm
 • https://www.topky.sk/cl/13/1472597/Znamy-meteorolog-Jurcovic-prehovoril-o-ovplyvnovani-pocasia-vladami%E2%80%93Je-to-bezne-
 • https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2014.0065#RSTA20140065F1
 • https://vlab.noaa.gov/web/nws-heritage/-/almost-science-fiction-hurricane-modification-and-project-stormfury
 • https://en.calameo.com/books/005981561bbc1f6558594
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1293255822002400
 • https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9392641/Bill-Gates-wants-spray-millions-tonnes-CHALK-stratosphere.html
 • https://www.theguardian.com/environment/2012/jul/17/us-geoengineers-spray-sun-balloon
 • https://www.keutschgroup.com/scopex#h.p_Xru29Emo-OMw
 • https://www.fargojet.com/atmospheric-sciences/
 • https://aeronet.news/zadny-saharsky-pisek-sokujici-chemicky-rozbor-prachu-setreneho-z-automobilu-odhaluje-ze-z-nebe-padaji-tezke-kovy-a-prvky-pouzivane-pro-modifikaci-pocasi-bosenska-laborator-zjistila-ve-vzorku/
 • https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/ine/chemtrails/
 • https://www.thedrive.com/the-war-zone/14194/usaf-has-dispatched-its-air-sprayer-c-130s-to-texas-in-response-to-hurricane-harvey
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5643474/
 • https://mentalhealthdaily.com/2014/04/15/5-types-of-brain-waves-frequencies-gamma-beta-alpha-theta-delta/
 • https://silaprozivot.com/chemtrails-toxicke-mraky-dr-klinghardt/
 • https://www.olgabufkova.cz/Duchovn%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Octov%C3%A1n%C3%AD+-+neutralizace+chemtrailsu
 • https://www.biblik.sk/news/vyznam-octu-v-boji-proti-chemtrails/
 • https://klinghardtinstitute.com/wp-content/uploads/2018/09/Protocol-Detoxing-Aluminium-locked.pdf
 • https://www.weathermodification.com/
 • https://www.scmp.com/news/china/society/article/2148697/could-new-chinese-radar-system-really-be-used-play-god-weather
 • https://aeronet.news/cina-zrejme-disponuje-skalarni-zbrani-zkopirovala-americky-haarp-a-behem-oslav-100-vyroci-od-zalozeni-komunisticke-strany-ciny-se-najednou-po-evrope-prohani-tornada-derecha-a-supercely/
 • https://radar-course.org/
 • https://www.naval-technology.com/projects/sea-based-x-band-radar-1-sbx-1/
 • https://stop5g.cz/ovladani-mysli-psychotronicke-elektronicke-zbrane/
 • https://patents.google.com/patent/US6292134
 • https://stop5g.cz/armada-nove-zbrane-mikrovlnne-ucinky-nesmrtici-vlivy-a-5g/
 • https://www.idnes.cz/brno/zpravy/lide-z-obci-kolem-radaru-nato-budou-dostavat-varovne-zpravy-na-mobil.A100122_1322869_brno_krc
 • https://www.armadninoviny.cz/ceska-pvo-obrana-pod-ruskym-drobnohledem-modernizace-na-pozadi-kolapsu.html
 • https://patents.google.com/patent/US10488733B2/en?oq=4686605
 • https://spectrevision.net/2013/03/08/tornado-power/
 • https://climateviewer.com/2014/04/01/tornado-engineering-green-energy-weather-weapon/
 • https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf
 • https://patents.google.com/patent/US3813875
 • https://www.youtube.com/watch?v=y4yWqhpopEI
 • https://en.wikipedia.org/wiki/NEXRAD
 • https://www.adn.com/alaska-news/science/2018/08/26/haarp-opens-its-doors-to-the-public-but-some-minds-prove-hard-to-change/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sea-based_X-band_Radar
 • https://www.military.cz/usa/weapons/haarp/HAARP_2.htm
 • https://teslauniverse.com/nikola-tesla
 • https://www.researchgate.net/publication/288824068_Nikola_Tesla's_Wireless_Systems
 • https://english.aircas.cn/aboutair/campuses/201811/t20181107_203752.html

Autor článku: @slovakia_geo.engineering (Telegram/Instagram