Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27. augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia.

Slovensko je už vyše 30 rokov parlamentnou demokraciou. Wikipédia nás v tomto smere poučí, že "parlamentná demokracia je kreačná a politická závislosť vlády od parlamentu, teda výkonnej moci od moci zákonodarnej". Ďalej vysvetľuje, že "ide o systém demokratického riadenia štátu, v ktorom výkonná moc (vláda) čerpá svoju legitimitu od vyslovenia...

Poďakovanie.

10.07.2022

Táto podstránka nesie názov Vlastenecký front, preto som sa rozhodla práve tu, poďakovať všetkým, ktorí sa snažia pravdivo informovať o skutočnostiach odohrávajúcich sa v týchto pohnutých časoch.

V súčasnosti dochádza k výraznému nárastu cien energií, ktoré majú vplyv aj na dopravu. Predmetom môjho návrhu je nový pohľad na zvýšenie efektivity mestských elektromobilov za súčasného zníženia celkových prevádzkových nákladov.

Dovolila som si touto cestou osloviť Vás osobne, nakoľko tak vypätej medzinárodnej situácii sa vystavili všetci občania Slovenskej republiky i okolité štáty!

Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude kryť chrbát, keď nadíde deň zúčtovania. No nebude! Za svoje zločiny, trestné činy a vlastizradu ponesie plnú zodpovednosť.

Sabaka, prezentujúci sa ako infektológ, ktorý hlása pravdu v poslednej inštancii, vyjadril zdesenie nad hoaxami, že za vypustením koronavírusu a veľmi nebezpečnými vakcínami stoja mocenské elity nastoľujúce pomocou covid teroru svoju svetovládu a usilujúce o našu depopuláciu a poškodenie nášho zdravia. Že vraj ak by to bola pravda, tak v takom...