Dňa 28. 10. 2022 sme sa v Košiciach zúčastnili veľkého protestu nespokojných občanov proti neustále sa zvyšujúcim cenám plynu, elektrickej energie, Agende Green Deal, stúpajúcim životným nákladom, a hlavne proti zastaveniu dodávok zbraní a podporovaniu vojny na Ukrajine.

Dňa 13. 10. 2022 sa v Ruskom dome v Prešove konala prednáška Ing. Petra Kohúta, CSc. na tému "Podstata vesmíru a našej existencie". Prednášajúci v úvode poukázal na poslanie Slovanov spočívajúce v prevzatí kormidla riadenia civilizačného vývoja, ako aj v odhalení celostného poznania o podstate nášho bytia. Venoval sa nielen kríze súčasnej...

Niet nad priateľstvo, nezištnú pomoc, vzájomnú spoluprácu, nadväzovanie nových kontaktov, odovzdávanie si cenných informácií a skúseností, niet nad osobný kontakt s rozumnými, triezvo zmýšľajúcimi a zodpovednými rodičmi, starými rodičmi, deťmi, občanmi... skrátka ľuďmi, ktorým záleží na našej budúcnosti.

Devana - vlastným menom Iveta Hajdová je manželkou, matkou, spisovateľkou a mojou veľmi dobrou priateľkou píšucou prekrásne básničky, ktoré vydala vo svojej zbierke "Slnovratovo - Pár slov o láske".

Takto znela téma prednášky, ktorá sa uskutočnila 13. 08. 2022 vo Svidníku. Slovanské symboly predstavujú vzory tradičnej výšivky, ktorou Slovania zdobili svoj odev, predmety ľudovej umeleckej tvorby i svoje domy. Symboly mali nielen skrášľujúci charakter, ale hlavne charakter ochranný, a čo bolo veľmi dôležité, spájali ľudí so slovanskými bohmi...

Dňa 09. 08. 2022 sa v Ruskom Dome v Prešove uskutočnila prednáška na tému "Kultúra Slovanov a Občinové právo", ktorú nám predniesol p. Eduard Sabo.

Žijeme zvláštnu dobu, ktorá ľudí rozdeľuje i spája. Žijeme dobu, kedy je hľadanie pravdy a súvislosti zakázané!

Svet sa mení a my sa meníme s ním. Prispôsobujeme sa jeho zrýchlenému, uponáhľanému kroku bez vedomia toho, kým vlastne sme, ako sa cítime a či žijeme to, čo žiť chceme. Mnohí z nás kráčajú len po vyšliapaných cestičkách, slepo a automaticky nasledujúc dav - bez vedomia obrovského spektra možností, ktoré každému z nás život poskytuje a bez vedomia...

Ahojte zmätení, Dobré ráno všetkých... toto sú zaužívané hlášky Nora a Adriána, bez ktorých si už mnohí ani nevieme predstaviť svoj pracovný deň.