K Vianociam na Slovensku neodmysliteľne patria aj naše prekrásne ľudové piesne a koledy. Vďaka p. Evke Hrabkovej sme si aj my mohli oddýchnuť a aspoň trošku zabudnúť na útrapy týchto ťažkých dní.

Ďakujeme Hradisku Lipany za nezabudnuteľný duchovný zážitok spojený s oslavou Dažboha, slovanského boha Slnka syna najstaršieho boha Svaroga. Práve v čase Zimného slnovratu sa Dažboh rodí, dospieva v priebehu jari, najvyššou silou ovplýva v čase Letného slnovratu, následne postupne slabne, až v Zimnom slnovrate opäť umiera a znovu sa rodí...

Dňa 28. 10. 2022 sme sa v Košiciach zúčastnili veľkého protestu nespokojných občanov proti neustále sa zvyšujúcim cenám plynu, elektrickej energie, Agende Green Deal, stúpajúcim životným nákladom, a hlavne proti zastaveniu dodávok zbraní a podporovaniu vojny na Ukrajine.

Dňa 13. 10. 2022 sa v Ruskom dome v Prešove konala prednáška Ing. Petra Kohúta, CSc. na tému "Podstata vesmíru a našej existencie". Prednášajúci v úvode poukázal na poslanie Slovanov spočívajúce v prevzatí kormidla riadenia civilizačného vývoja, ako aj v odhalení celostného poznania o podstate nášho bytia. Venoval sa nielen kríze súčasnej...

Niet nad priateľstvo, nezištnú pomoc, vzájomnú spoluprácu, nadväzovanie nových kontaktov, odovzdávanie si cenných informácií a skúseností, niet nad osobný kontakt s rozumnými, triezvo zmýšľajúcimi a zodpovednými rodičmi, starými rodičmi, deťmi, občanmi... skrátka ľuďmi, ktorým záleží na našej budúcnosti.

Devana - vlastným menom Iveta Hajdová je manželkou, matkou, spisovateľkou a mojou veľmi dobrou priateľkou píšucou prekrásne básničky, ktoré vydala vo svojej zbierke "Slnovratovo - Pár slov o láske".